Історія журналу

Журнал був заснований у 2007 році спільно Українським інститутом  стратегічних досліджень МОЗ України   головним редактором журналу став д-р мед. наук, проф.   Г.О. Слабкий.  З третього номера журналу за 2012 рік  по 2015  рік головним редактором  був  к. держ. упр. С.О. Линник.  В 2015 році в склад засновників журналу ввійшли   Ужгородський національний  університет та  Українська стоматологічна академія. З 2015 По 2019  головним   редактором журналу був д-р мед. наук, проф.   Г.О. Слабкий, а з №3  2019 року - д-р мед. наук  І.С. Миронюк. Журнал виходить 4 рази на рік. Складається з таких основних розділів:  сторінка редактора, організація і управління охороною здоров’я, громадське здоров’я, медсестринство, фізична реабілітація та фізична терапія, ерготерапія, історія медицини.   В якості авторів на сторінках журналу виступали провідні українські та закордонні фахівці в галузі охорони здоров'я, які в основному подавали матеріали, засновані на глибоких експериментальних даних.