Фінансування журналу

Видавець

Засновники: 

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 Рік заснування: 2007.

Виходить чотири  рази  на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21116-1091 ПР від 24.12.2014 р.

Реєстрація у ДАК України:  Журнал включено до  Переліку наукових фахових видань України, в яких   можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 Наказ МОН України  від 12.05.2015 року, №528

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»