Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

A

Assoc. Prof. Belovičova,MD. PhD, Mária, Internal Clinic for Liver Disease Diagnosis and Treatment, Remedium s.r.o. St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava, workplaces Prešov and Michalovce 3Slovak Society of Practical Obesitology (SSPO), Bardejov

B

Babecka, Jozef, PhDr., PhD, St. Elisabeth College of Health and Social Work; Nam. 1. maja 1, 810 00, Bratislava, Slovakia.
Belovičová, Mária, Internal Clinic for Liver Disease Diagnosis and Treatment, Remedium s.r.o. St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava Slovak Society of Practical Obesitology, Bardejov

D

Delegan-Kokajko, Svitlana V., кандидат хімічних наук, доцент кафедри екології та навколишнього середовища ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; м. Ужгород, пл. Народна, 3. +380 (66) 800-53-91,
Duke, A. B.
Duke, A. B., Магістр освітньої програми «Менеджмент в охороні здоров’я» Школи охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія»; вул. Волоська, 10, м. Київ, 02000, Україна. +380 (44) 425-77-69, (Україна)

G

Gavlovsky, A. D., к.мед.н., асистент кафедри внутрішньої медицини № 1 Української медичної стоматологічної академії; 36000, м. Полтава, вул. Залізна, 17. +380 (532) 61-70-13
Golovanova,, I. A., д.мед.н., професор, завідуваач кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я, організації та економіки охорони здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою; 36000, м. Полтава, вул. Залізна, 17. +380 (532) 61-70-13,

K

Kasinets, S. S., к.мед.н., викладач кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я, організації та економіки охорони здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою; 36000, м. Полтава, вул. Залізна, 17. + 380 (50) 981-37-49,

L

Labinska, H. B., кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького; м. Львів, вул. Пекарська 50. +380 (96) 469-70-10,
Labinskyi, A. Y., лікар-педіатр, фізіотерапевт, асистент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького; м. Львів, вул. Пекарська 50. +380 (98) 778-20-87

R

Rudenko, L. A., к.мед.н., науковий редактор видавництва ALUNA, координатор міжнародних проектів, Wydawnictwo Aluna; ul. Z.M. Przesmyckiego 29, 05-510 Konstancin-Jeziorna. +4-8888-251-102, l.rudenko@wydawnictwo-aluna.pl,

S

Shevchenko, M. V.
Shevchenko, M. V., доцент Школи охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія»; вул. Волоська, 10, м. Київ, 02000, Україна. (Україна)
Slabky, Gennadiy O., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри наук про здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; м. Ужгород, пл. Народна, 3. +380 (50) 171-16-48,

І

Іваць-Чабіна, А. Р.

А

Арєшина, Ю. Б., кандидат наук з фізичного виховання і спорту; м. Суми, Україна. +380 (66) 163-75-53,
Афанасьєв, С. М., доктор наук з фізичного виховання і спорту, перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту; наб. Перемоги, 10, м. Дніпро, Україна. +380 (68) 949-
Афанасьєв, Сергій Миколайович, – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту; м. Дніпро, наб. Перемоги, 10.
Афанасьєва, О. С., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту; наб. Перемоги, 10, м. Дніпро, Україна. +380 (97) 369-16-44

Б

Білак-Лук’янчук, В. Й, кандидат медичних наук, доцент кафедри наук про здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; площа Народна, 1, м. Ужгород, Україна, 88000. +380 (50) 597-05-99, bilak.vika@gmail.com
Білак-Лук’янчук,, В. І., кандидат медичних наук, доцент кафедри наук про здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; м. Ужгород, пл. Народна, 3. +380 (50) 597-05-99,
Баркаси, Даниэла, д.б.н., доктор философии, Медицинский университет здравоохранения и социальной работы св. Алжбеты, н.о., Братислава, филиал бл. Метода Доминика Трчку; Партизанская 23, Михаловце, Словакия, 07101.
Беловічева, Мapіa, Вища школа охорони здоров'я та соціальної роботи св. Алжбети, Братислава, Н.О. Філія бл. Методу Домініка Трчку
Беспалова, О О, кандидат педагогічних наук; м. Суми, Україна. +380 (99) 363-2797,
Брич, В. В., канд.медичних наук, доцент кафедри наук про здоров’я факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; вул. Митна, 29, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна. +380 (312) 64-38-01,
Бугаєнко, Т. В., кандидат педагогічних наук; м. Суми, Україна. +380 (95) 540-57-76
Буховець, Б., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського; м. Одеса, Україна

В

Вінніков, А. І., д-р біол. наук, професор, професор кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії факультету медичних технологій діагностики та реабілітації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; 49005 просп. Дмитра Яворницького, 35, м. Дніпр
Висоцький, В. І., асистент навчально-наукового центру Українського тренінгового центру сімейної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; бульв. Т. Шевченка, 13, м. Київ, 01601. +380 (67) 407-77-81, .
Воронкова, О. С., д-р біол. наук, доцент, доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії факультету медичних технологій діагностики та реабілітації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; 49005 просп. Дмитра Яворницького, 35, м. Дніпро, У

Г

Гаджега, І. І., лікар-анестезіолог ТОВ «Медичний центр «Діамед», аспірант кафедри соціальної медицини та гігієни медичного факультету Ужгородського національного університету; пл. Народна 3, 88000 Ужгород Україна.
Гасюк, Наталія Володимирівна, – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри терапевтичної стоматології Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль.
Гбур, З. В., доктор наук з державного управління, головний спеціаліст Міністерства фінансів України, професор кафедри управління охорони здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна.
Гирявець, Мирослава Василівна, – асистент кафедри нейрореабілітації з курсами медичної психології, пульмонології та фтизіатрії, факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська обл.
Голубовська, О. А., д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; бульв. Т. Шевченка, 13, м. Київ, 01601. +380 (67) 440-30-55
Горох, В. В., – головний лікар Сумської обласної клінічної лікарні; 40022, Україна, м. Суми, вул. Троїцька, 48
Гребняк, М. П., д.мед.н., проф., професор кафедри загальної гігієни та екології Запорізького державного медичного університету; пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035, Україна. +380 (99) 205-27-57,
Грига, М. М., студентка другого року магістратури за спеціальністю 227 «фізична терапія, ерготерапія» факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський національний університет», вул. Митна, 29, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна. +380 (312) 64-

Д

Данко, Д. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної медицини та гігієни УжНУ; 88001, м. Ужгород, пл. Народна, 3.
Данко, Дана Валеріївна, – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної медицини та гігієни УжНУ; 88001, м. Ужгород, пл. Народна, 3.
Дикленко, Т. В., старший викладач кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії факультету медичних технологій діагностики та реабілітації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; 49005 просп. Дмитра Яворницького, 35, м. Дніпро, Україна. +380
Дрига, Наталія Олександрівна, – аспірант кафедри громадського здоров’я Медичного інституту Сумського державного університету; вул. Праці 3, м. Суми, 40004, Україна.

К

Кірсанова, О. В., к.мед.н., доцент кафедри загальної гігієни та екології Запорізького державного медичного університету; пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035, Україна. +380 (67) 725-50-76.
Кашуба, В, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Національний університет фізичного виховання і спорту України; м. Київ, Україна. +380 (97) 555-54-43,
Кашуба, В О., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, професор кафедри біомеханіки та спортивної метрології Національного університету фізичного виховання та спорту України; м. Київ. +380 (44) 287-63-49,
Керецман, А. О.
Керецман, А. О., к. мед. н., доцент, доцент кафедри соціальної медицини та гігієни медичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; м. Ужгород, пл. Народна, 1. +380 (50) 630-92-27
Керецман, Анжеліка Олексіївна, – кандидат медичних наук, доцент кафедри соціальної медицини та гігієни УжНУ; 88001, м. Ужгород, пл. Народна, 3.
Клітинська, Оксана Василівна, – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою стоматології дитячого віку Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна.
Клюсов, О. М., директор Київського міського клінічного онкологічного центру, аспірант кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П.Л. Шупика; вул. Дорогожицька, 9, Київ, 04112, Україна. +380 (66) 273-17-73,
Комарницька, Н. Т., кандидат медичних наук, доцент, зав. курсами післядипломної освіти організаторів охорони здоров’я кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; вул. Пирогова 56, м. Вінниц
Копитіна, Я. М., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент; м. Суми, Україна. +380 (99) 014-96-62,
Корчинська, Оксана Олександрівна, д.мед.н, професор кафедри акушерства та гінекології, медичний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20Б, 88000.
Костенко, Андріана Миколаївна, – к. політ. н., доцент кафедри філософії, політології та інноваційних соціальних технологій Сумського державного університету; вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна
Костур, Ксенія Петрівна, лікар-інтерн за спеціальністю «офтальмологія», ДЗНЗ «Ужгородський національний університет», факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, кафедра хірургічних дисциплін, м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20, 88000.
Кочін, Ігор Васильович
Кошеля, Іван Іванович, – к.мед.н., пошукувач ДУ «УІСД МОЗ України»; 02099 м. Київ, пров. Волго-Донський, 3.
Кручаниця, В. В., кандидат медичних наук, доцент кафедри наук про здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; м. Ужгород, пл. Народна, 3. +380 (50) 270-40-00,
Кручаниця, Василь Васильович, – кандидат медичних наук, доцент кафедри наук про здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, пл. Народна, 3.

М

Майкова, Т. В., доктор медичних наук, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту; наб. Перемоги, 10, м. Дніпро, Україна. +380 (50) 500-60-85
Майкова, Тетяна Володимірівна, – доктор медичних наук, професор, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту; м. Дніпро, наб. Перемоги, 10.
Медведовська, Н. В., доктор медичних наук, професор, Національна академія медичних наук України; 04112 вул. Герцена, 12, м. Київ, Україна. +380 (66) 100-48-94,
Мелега, Ксенія Петрівна, медицини факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Миронюк, І. С., доктор медичних наук, доцент, декан факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; площа Народна, 1, м. Ужгород, Україна, 88000. +380 (50) 692-72-20,
Миронюк, І. С., доктор медичних наук, доцент, факультет здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; 88000 пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна. +380 (50) 692-72-20,
Миронюк, І. С., – д.мед.н., доц., декан факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; 88000, пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська обл., Україна.
Миронюк, Іван Святославович, – доктор медичних наук, доцент, декан факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, пл. Народна, 3.
Михальчук, В М, доктор медичних наук, доцент, заслужений працівник охорони здоров’я України, завідувач кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, м. Київ, Україна.
Муквич, В. В., викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту; наб. Перемоги, 10, м. Дніпро, Україна. +380 (97) 566-44-51,

Н

Носова, Н. Л., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри біомеханіки та спортивної метрології Національного університету фізичного виховання та спорту України; м. Київ. +380 (50) 446-05-75,

О

Одинець, Т. Є., д. н. фіз. вих. та спорту, доцент, професор кафедри фізичної реабілітації Хортицької національної академії; м. Запоріжжя, вул. Наукового містечка, 59. +380 (96) 347-85-23,
Одинець, Тетяна Євгенівна, – д. н. фіз. вих. та спорту, доцент, професор кафедри фізичної реабілітації Хортицької національної академії, м. Запоріжжя.
Очередько, О. М.

П

Пішковці, Анна-Марія Михайлівна, – аспірант, асистент кафедри гігієни та екології УжНУ; 88001, м. Ужгород, пл. Народна, 3
Пензеник, Ольга Андріївна, – магістр фізичної терапії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, пл. Народна, 3.
Перепеченко, Л М, Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів, м. Київ, Україна. +380 (66) 443-43-36,
Погоріляк, Р. Ю., д.медн., завідувач кафедри громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін медичного факультету №2, Ужгородського національного університету; пл. Народна 3, 88000 Ужгород Україна.
Поповічева, Мapіa, Вища школа охорони здоров'я та соціальної роботи св. Алжбети, Братислава, Н.О. Філія бл. Методу Домініка Трчку
Поповичева, Мария, Высшая школа здравоохранения и социальной работы св. Алжбеты, Братислава, н.о. Филиал бл. Метода Доминика Тричку; 07101 Партизанская, 23, Михаловце, Словакия.
Поцелуєв, Володимир Іванович, – головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Сумська центральна районна клінічна лікарня» Сумської районної ради Сумської області Сумський район; вул. Паркова 2А, с. Сад, Сумський район, Сумська обл., 42343, Україна.
Прокопів, М. М., кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13. +380 (66) 268-35-27,
Прокопів, Марія Мирославівна, к.мед.н., доц., доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13
Пулик, Олександр Романович, – д.мед.н, професор, завідувач кафедри нейрореабілітації із курсами медичної психології, пульмонології та фтизіатрії, факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; пл. Народна, 3, м. Ужгор

Р

Рогач, І. М.
Рогач, І. М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри соціальної медицини та гігієни медичного факультету Ужгородського національного університету; пл. Народна 3, 88000 Ужгород Україна.
Рогач, Іван Михайлович, – доктор медичних наук, професор, звідувач кафедри соціальної медицини та гігієни УжНУ; 88001, м. Ужгород, пл. Народна, 3
Рогач, Іван Михайлович, – доктор медичних наук, професор, звідувач кафедри соціальної медицини та гігієни УжНУ; 88001, м. Ужгород, пл. Народна, 3.
Русин, Людмила Петрівна, – к.мед.н., доцент кафедри основ медицини факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

С

Січкоріз, О. Є, кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб, декан факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
Скрип, Василь Васильович, – к.мед.н., доцент ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; 88001, м. Ужгород, пл. Народна, 3.
Слабкий, Г. О., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри наук про здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; м. Ужгород, пл. Народна, 3. +380 (50) 171-16-48,
Слабкий, Г. О., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри наук про здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; площа Народна, 1, м. Ужгород, Україна, 88000. +380 (50) 171-16-48,
Слабкий, Г. О., – д.мед.н., проф., завідувач кафедри наук про здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; 88000, пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська обл., Україна.
Слабкий, Геннадій Олексійович, – д.мед.н., проф., завідувач кафедри наук про здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; м. Ужгород, пл. Народна 1, Україна, 88000
Сміянов, В. А., – д.м.н., професор, зав. кафедри громадського здоров’я Сумського державного університету; 40000, Україна, м. Суми, вулиця Римського-Корсакова, 2.
Сміянов, Владислав Анатолійович, – д. мед. н., проф., завідувач кафедри громадського здоров’я Медичного інституту Сумського державного університету; вул. Праці 3, м. Суми, 40004, Україна.
Стішковський, Андрій Вікторович, – аспірант кафедри стоматології дитячого віку Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна.
Старинець, М. О.

Т

Таранов, В. В., к.мед.н., доцент кафедри соціальної медицини, охорони здоров’я та ЛТЕ; пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035, Україна. +380 (68) 447-25-10,
Толстанов, О. К., доктор медичних наук, професор, професор кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна.

Ф

Філак, Ф. Г., кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри основ медицини ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; 88001, м. Ужгород, вул. І. Франка 1. +380 (97) 992-13-00,
Філак, Фелікс Георгійович, – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри основ медицини ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; 88001, м. Ужгород, вул. І. Франка 1.
Філак, Я. Ф., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичної реабілітації ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; 88001, м. Ужгород, вул. І. Франка 1. +380 (50) 654-10-34,
Філак, Ярослав Феліксович, – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, в.о. завідувача кафедри фізичної реабілітації ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; 88001, м. Ужгород, вул. І. Франка 1.
Фальбуш, Ольга Олександрівна, к.мед.н., доцент кафедри хірургічних дисциплін, факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, ДЗНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20, 88000.
Фегер, О. В.

Ц

Цигика, Дмитро Йосипович, – кандидат медичних наук, доцент кафедри онкології УжНУ; 88001, м. Ужгород, пл. Народна, 3

Ч

Черешнюк, Г. С., Заслужений лікар України, старший викладач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; вул. Пирогова 56, м. Вінниця, 21018. +380 (97) 480-75-85,

Щ

Щербиніна, М. Б., д-р мед. наук, професор, декан факультету медичних технологій діагностики та реабілітації, професор кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії факультету медичних технологій діагностики та реабілітації Дніпровського національного університету ім
Щербинська, О. С., кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства, гінекології і перинатології НМАПО імені П.Л. Шупика; вул. Дорогожицька 9, м. Київ, Україна. +380 (67) 507-27-27,
Щербинська, О. С., – к.мед.н., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Щиріна, К. В., аспірантка кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Щудро, С. А., д.мед.н., доцент кафедри загальної гігієни та екології Дніпровської державної медичної академії; вул. Володимира Вернадського, буд. 9, м. Дніпро, 49044, Україна.

Я

Яворський, Павло Вацлавович, доктор медичних наук, доцент, проректор з практичної роботи КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради; 10001, м. Житомир, вул. Вокзальна 10/104.
Якимець, Володимир Володимирович, – ТОВ «Органосін ЛТД», регіональний менеджер; Україна, 30300, м. Рівне, вул. Миколи Хвильового, 2а