Інформація про автора

Grešš Halász, Beáta, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra ošetrovateľstva, Slovak Republic, Словаччина