Контактна інформація

Поштова адреса

02099 Україна, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3

Основна контактна особа

Миронюк Іван Святославович
Головний редактор
д.мед.н., (14.02.03- соціальна медицина), доцент, Ужгородський національний університет. Ужгород. Україна.
м. Ужгород, вул. Митна, №27
Телефон: +380506927220
Email: ivan.myronyuk@uzhnu.edu.ua

Супровід та підтримка

Іван Фейса
Телефон: +380991163442
Email: ivfeysa@gmail.com