Редакційний штат

Редактори

Іван Іванович Фейса, ДВНЗ "Ужгородський націанальний університет"

Іван Святославович Миронюк, Ужгородський національний університет. Ужгород. Україна

Геннадій Олексійович Слабкий, д.мед.н., проф. Завідувач кафедри наук про здоров’я УжНУ

Валерія Володимирівна Брич, к.мед.н., Ужгородський національний університет. Ужгород. Україна.

Олена Ростиславівна Ситенко, - к.мед.н., Український інститут стратегічних досліджень, Київ, Україна

Сергій Миколайович Афанасьєв, - доктор наук з фізичного виховання і спорту (24.00.03 – фізична реабілітація), Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Дніпро, Україна

Костянтин Костянтинович Васильєв, д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України, Одеса, Україна

Тетяна Анатоліївна Вежновець, - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України. Київ, Україна

Вікторія Валентинівна Горачук, - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, Київ, Україна