DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2019.191626

Методичні підходи до створення сучасної системи надання медичної допомоги хворим на цереброваскулярні захворювання в мегаполісі

Марія Мирославівна Прокопів, Геннадій Олексійович Слабкий

Анотація


Мета роботи – розробити та представити методичні підходи до створення сучасної системи надання медичної
допомоги хворим на церебральний інсульт в мегаполісі.
Матеріали та методи. При виконанні дослідження були використані бібілосемантичний метод та метод
структурно-логічного аналізу. Методичною основою дослідження став системний підхід. Матеріалами дослідження
слугували документи ВООЗ з питань ЦВЗ та церебральних інсультів та законодавчі акти України з реформування
системи охорони здоров’я в державі.
Результати. Спираючись на Європейський план дій із боротьби з інсультом розроблено методичні підходи до
створення сучасної системи надання медичної допомоги хворим на цереброваскулярні захворювання в мегаполісі.
Методичні підходи передбачають комплексну трьохрівневу профілактичну роботу яку мають проводити як
працівники системи надання медичної допомоги так і системи громадського здоров’я. Складовою системи є
структурні та організаційні перетворення скеровані на забезпечення хворих доступною, своєчасною та якісною
медичною допомогою. Основою створення системи є розробка комплексної міжсекторальної міської програми
боротьби з інсультом як ускладнення цереброваскулярних захворювань.
Висновки. Впровадження сучасної системи надання медичної допомоги при цереброваскулярних хворобах дозволить
зменшити рівень ускладнень та скорити їх негативні медико-демографічні наслідки шляхом застосування комплексних
профілактичних заходів, формування у населення відповідального ставлення до особистого здоров’я та надання
своєчасної і ефективної медичної допомоги.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Марія Мирославівна Прокопів, Геннадій Олексійович Слабкий