DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2019.191632

Оцінка стоматологічного статусу дітей 6–7 років, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду

Оксана Василівна Клітинська, Андрій Вікторович Стішковський, Наталія Володимирівна Гасюк

Анотація


Об’єкт і методи дослідження. Був оцінений стоматологічний статус 73 школяра перших класах загальноосвітніх шкіл міста Ужгорода. Контрольну групу порівняння склали 26 здорових дітей аналогічного віку. Були визначені показники стоматологічної захворюваності за загальноприйнятими критеріями та проведені порівняння з показниками контрольної групи.
Результати. Встановлено достовірно вищу поширеніть карієсу у дітей клінічних груп у порівнянні з контрольною групою соматично здорових дітей (р<0,05); достовірно вищі показники карієсу тимчасових зубів у дітей клінічних груп (р<0,05) та пломбованих постійних зубів (р<0,05). Середні значення індексу OHI-S у дітей основних груп достовірно відрізнялися від показників контрольної групи (р<0,01). Значення індексу Федорова-Володкіної достовірно перевищували значення даного індексу у дітей контрольної групи (р<0,05). Значення індексу РМА у клінічних групах дітей було достовірно вищим, ніж у здорових дітей (р<0,05). Найвищими показники індексу РМА були у третій групі дітей, які мали три загальносоматичні патології.
Висновки. У дітей молодшого шкільного віку Закарпатської області встановлено достовірно вищу поширеність та інтенсивність карієсу, гірший стан гігієни та наявність запалення ясен згідно з індексною оцінкою при соматичні патології у порівнянні з контрольною групою здорових дітей.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Оксана Василівна Клітинська, Андрій Вікторович Стішковський, Наталія Володимирівна Гасюк