DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2019.191639

Особливості варіабельності серцевого ритму у жінок з постмастектомічним синдромом з різними рівнями функціонального стану серцево-судинної системи

Тетяна Євгенівна Одинець

Анотація


Мета: визначити особливості варіабельності серцевого ритму у жінок з постмастектомічним синдромом з різними рівнями функціонального стану серцево-судинної системи. Об’єкт і методи дослідження. Обʼєктом дослідження стали 115 жінок з постмастектомічним синдромом, середній
вік досліджуваних склав 60,27±0,79 років. За ступенем поширення пухлинного процесу у жінок діагностовано I, II-а та II-б стадію пухлинного процесу (Т1-2N0-1М0); усім хворим виконувалась адʼювантна променева терапія. В роботі були використані такі методи дослідження: аналіз літературних джерел та емпіричних даних; грудна реографія; аналіз
варіабельності серцевого ритму; методи математичної статистики.
Результати. Переважна більшість жінок з постмастектомічним синдромом мали середній 38% (44 особи) та нижчий за середній – 34% (39 особи) рівні функціонального стану серцево–судинної системи, решта – 28% (32 особи) низький рівні. У жінок з середнім рівнем функціонального стану серцево-судинної системи показник ТР був на 150,14 мс2 (р<0,05)
більшим порівняно з низьким, рівень парасимпатичної регуляції (RMSSD) – на 5,83 мс (р<0,05); потужність у діапазоні високих частот (HF) – на 114,33 мс2 (р<0,01). Показники напруженості регуляторних систем (Aмo) та стрес-індексу (Si) були нижчими в жінок з середнім рівнем порівняно з низьким на 5,70% (р<0,05) та 63,98 у.о. (р<0,05).
Висновки. Виявлені особливості варіабельності серцевого ритму у жінок дають підставу для вибору пріоритетних засобів фізичної терапії при розробці програми реабілітації пацієнток з постмастектомічним синдромом з різними рівнями функціонального стану серцево-судинної системи.
Ключові слова: рак молочної залози, серцево-судинна система, жінки, постмастектомічний синдром, варіабельність
серцевого ритму.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Тетяна Євгенівна Одинець