DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2019.191643

Концептуальні засади підготовки магістрів медсестринства у ДВНЗ «УжНУ» в контексті побудови нової моделі медсестринства в Україні

Ксенія Петрівна Мелега, Людмила Петрівна Русин

Анотація


Метою роботи було проаналізувати та узагальнити особливості змісту освітніх програм підготовки магістрів медсестринства в контексті формування у них професійних компетентностей та здійснення професійної діяльності.
Об’єкт дослідження – професійна підготовка магістрів медсестринства в умовах побудови нової моделі функціонування медсестринської галузі в Україні. На основі теоретичного аналізу і узагальнення фахової літератури з проблеми встановлено, що побудова нової моделі
функціонування медсестринської галузі в Україні вимагає інноваційних підходів до підготовки магістрів медсестринства, передбачає формування спеціаліста якісно нового рівня професіоналізму, компетентності, загальної культури, творчої ініціативи і правових знань.  Освітні програми магістратури з медсестринства повинні пропонувати студентам елементи принаймні чотирьох сфер знань: медицина, управління, педагогіка, основи наукових досліджень і забезпечувати формування комплексу якостей лідера, організатора, менеджера, психолога у сфері ділових і людських
стосунків, здатного забезпечувати впровадження пацієнт-орієнтованого підходу в систему охорони здоров’я, а також займатися педагогічною діяльністю та проводити наукові дослідження.
Ключові слова: магістри медсестринства, охорона здоров’я, професійні компетентності, освітня програма,інноваційні методи навчання.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Ксенія Петрівна Мелега, Людмила Петрівна Русин