DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2019.191647

Особливоті морфологічних змін плаценти при прееклампсії

Павло Вацлавович Яворський

Анотація


Морфофункціональні зміни в плаценті при прееклампсії та ріст рівня експресії фактору трансформуючого росту проходять ряд закономірних етапів від становлення, напруження й зривом адаптивних механізмів з більш значно вираженими ознаками морфологічної незрілості паренхіматозно-стромальних елементів плаценти особливо в ділянці синцитіотрофобласту та спіральних судин. Важкість перебігу прееклампсії має кореляційний зв’язок з станом морфофункціональних змін у плаценті та змінами співвідношенні про- та протизапальних інтерлейкинів при різних стадіях розвитку прееклампсії. Ступінь клінічного прояву прееклампсії корелює від недостатності інтерлейкинів-10 та із зростанням туморнекротичного фактора-α,
стимуляції продукції макрофагозапального протеїну, який сприяє зміні співвідношень Thl / Th2 які є антагоністами і тормозять развиток один одного. Проте, субпопуляція індукції імунної відповіді в бік антисупресорної, прозапальної реанжировки місцевої імунної системи при розвитку прееклампсії очевидна. 
Ключові слова: інтерлейкини, ультраморфологічні зміни плаценти прееклампсія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Павло Вацлавович Яворський