DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.4.2019.193532

Діалектика розвитку медико-профілактичної справи

М. П. Гребняк, С. А. Щудро, О. В. Кірсанова, В. В. Таранов

Анотація


Мета дослідження. Аналіз діалектичних законів і принципів розвитку медико-профілактичної справи.

Матеріали та методи. Вивчили матеріали світових та вітчизняних літературних джерел. В роботі використані бібліосемантичний, структурно-діхронний, аналітичний, структурно-логічний методи і контент-аналізу.

Результати. Протягом тисячоліть відбувався постійний пошук здоров’язберігаючих технологій. Структурно-діхронний метод дозволив виділити емпіричний, дореволюційний, революційний і сучасний етапи становлення медико-профілактичної справи. На сучасному етапі пріоритетними інструментами медико-профілактичної справи є ризик-орієнтовані моделі, інноваційні здоров’я формуючі технології в системі громадського здоров’я.

Висновки. Пріоритетними діалектичними законами розвитку медико-профілактичної справи є закон взаємного переходу кількісних змін у якісні (що є основою диференціації різних станів здоров’язберігаючих технологій) і закон заперечення заперечення (детермінує поступальний характер переходу з одного якісного стану в інший). Міра здоров’я на індивідуальному, колективному, когортному і популяційному рівнях може служити інтегральним критерієм ефективності медико-профілактичної справи. Основними принципами діалектики становлення медико-профілактичної справи є загальність зв’язків, системність, історизм, причинність. Розвитку медико-профілактичної справи характерно постійне перманентне реформування.


Повний текст:

PDF

Посилання


Сердюк А.М. Втрачені роки потенційного життя серед населення України як індикатор визначення пріоритетних завдань охорони здоров’я / А.М. Сердюк, С.С. Карташова // Довкілля та здоров’я. – 2019. – № 3. – С. 4–10.

Murray C.J.L. Global Burden of Disease: A comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020 (The Global Burden of Disease and Injury) / C.J.L. Murray., A.D. Lopez // Geneva: WHO, 1996. URL: http://www.who.int/iris/handle/10665/41864.

Демографічний щорічник за 2017 рік. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/katu/2018/zb/11/ zb_dy_2017.pdf.

Бердник О.В. Здоровье населения как критериальная характеристика его качества / О.В. Бердник, О.В. Добрянская, О.П. Рудницкая, Т.П. Скочко // Довкілля та здоров’я. – 2018 – № 1 – С. 4–8.

Гребняк Н.П. Здоровье населения Украины в глобальном измерении / Н.П. Гребняк, В.А. Агарков, С.В. Грищенко // Медичні перспективи. – 2012. – Т. ХІІ. – № 1. – С. 128–134.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України. ДУ «УІСД МОЗ України». – К., 2017. – 516 с.

Оприлюднення експрес-випусків Держстату у 2018 році. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.

World health statistics 2015. Part II. Global health indicators / Publications of the World Health Organization from WHO Press.- Geneva: WHO. – 2015 – Р. 125–135.

Список стран по ИРИП // Электронный ресурс. Режим доступа: http: // ru.wikipedia.оrg / wiki.

Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в Российской Федерации в 2017 году». – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – 2018. – 268 с.

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-Ф3 (ред. от 03.08.2018) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Гаевский И.В. О методическом обеспечении риск-ориентированного надзора за безопасностью потребительской продукции на едином экономическом пространстве Союза / И.В. Гаевский, Н.В. Зайцева, Н.В. Май и др. // Анализ риска здоровью. – 2019. – № 1. – С. 4–16.

Попова А.Ю. Анализ риска – стратегическое направление обеспечения безопасности пищевых продуктов. Анализ риска здоровью. 2018 – № 4. – С. 4–12.

Денисов Э.И. Шум на рабочем месте: ПДУ, Оценка риска и прогнозирование потери слуха // Анализ риска здоровью. – 2019 – № 3. – С. 13–23.

Гребняк М.П. Формування кадрового потенціалу громадського здоров’я / М.П. Гребняк, О.В. Кірсанова, В.В. Таранов // Україна. Здоров’я нації. – 2018. – № 3. – С. 17–21.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. П. Гребняк, С. А. Щудро, О. В. Кірсанова, В. В. Таранов