Пріоритетні вектори оптимізації надання медичної допомоги хворим з раком прямої кишки в умовах мегаполісу

Автор(и)

  • О. М. Клюсов директор Київського міського клінічного онкологічного центру, аспірант кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П.Л. Шупика; вул. Дорогожицька, 9, Київ, 04112, Україна. +380 (66) 273-17-73,,

DOI:

https://doi.org/10.24144/2077-6594.1.2020.196418

Анотація

Цілі наукового дослідження. Медико-соціальні аспекти онкологічної патології не втрачають актуальності в світлі зростання поширеності факторів ризику виникнення онкологічної патології, змін соціально-економічного благополуччя населення тощо.
Методологія та наукові підходи. Використані методи контент-аналізу, моделювання, організаційного експерименту та медико-статистичний. Динаміка та регіональні статево-вікові особливості новоутворень, організації надання медичної допомоги хворим з новоутвореннями, передбачало ретроспективний аналіз даних офіційної статистичної звітності за період 2011–2017 рр. (всього опрацьовано 1520 од. табличних матеріалів).
Результати. Наведено обґрунтовані та реалізовані пріоритетні вектори оптимізації надання медичної допомоги онкологічним хворим в умовах мегаполісу, зокрема з удосконалення профілактичної складової координації надання медичної допомоги, її матеріально-технічного, кадрового забезпечення з моніторингом запропонованих інновацій при ефективному керівництві процесу їх впровадження.
Висновки. Забезпечення впровадження обґрунтованих векторів дасть змогу подальшого розвитку та реалізації обґрунтованої удосконаленої функціонально-організаційної моделі надання медичної допомоги онкологічним хворим з раком прямої кишки в умовах мегаполісу (на прикладі м. Києва), з урахуванням унікальних демографічних, соціально-гігієнічних, соціально-економічних чинників, властивих українському мегаполісу, що мають вплив на формування здоров’я населення, яке проживає у ньому.

Біографія автора

О. М. Клюсов, директор Київського міського клінічного онкологічного центру, аспірант кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П.Л. Шупика; вул. Дорогожицька, 9, Київ, 04112, Україна. +380 (66) 273-17-73,

директор Київського міського клінічного онкологічного центру, аспірант кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П.Л. Шупика

Посилання

World health statistics 2013 : ВООЗ (Документи Всесвітньої організації охорони здоров’я) / World Health Organization. – Geneva : WHO, 2013. – 168 p.

World health statistics 2014 : ВООЗ (Документи Всесвітньої організації охорони здоров’я) / World Health Organization. – Geneva : WHO, 2014. – 178 p.

Women live longer than men even during severe famines and epidemics / V. Zarulli, J. A. Barthold Jones, A. Oksuzyan [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2018. – Vol. 115 (4). – P. E832-E840. doi: 10.1073/pnas.1701535115. Epub 2018 Jan 8.

WHO Health 2020. A European Policy Framework and Strategy for the 21st Century. – Copenhagen, 2013. – 190 р.

UNHCR global report 2008. Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Refugees: 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unhcr.org/pages/49c3646c278.html. – Назва з екрана.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Організація і управління охороною здоров'я