Щодо оволодіння магістрами теоретичними та практичними компетенціями відповідно до основних оперативних функцій громадського здоров’я

Автор(и)

  • Г. О. Слабкий доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри наук про здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; площа Народна, 1, м. Ужгород, Україна, 88000. +380 (50) 171-16-48,,
  • І. С. Миронюк доктор медичних наук, доцент, декан факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; площа Народна, 1, м. Ужгород, Україна, 88000. +380 (50) 692-72-20,,
  • В. Й Білак-Лук’янчук кандидат медичних наук, доцент кафедри наук про здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; площа Народна, 1, м. Ужгород, Україна, 88000. +380 (50) 597-05-99, bilak.vika@gmail.com,

DOI:

https://doi.org/10.24144/2077-6594.1.2020.196421

Анотація

Мета роботи – розробити шляхи оволодіння магістрами громадського здоров’я сучасними компетенціями.
Матеріали та методи. Використано методи: контент-аналізу, структурно-логічного аналізу, описового моделювання. Матеріали дослідження: документи ВООЗ та України з питань підготовки магістрів громадського здоров’я та їх компетенції.
Результати. Встановлена невідповідність компетенцій кадрів громадського здоров’я, які розробила ВООЗ та які визначені стандартом вищої освіти і освітніми програмами в Україні. Навчальний план освітньо-наукової програми магістратури нерівномірно забезпечує оволодіння магістрами сучасними компетенціями відповідно до основних оперативних функцій громадського здоров’я.
Висновки. Узгодити компетенції для кадрів громадського здоров’я, які розробила ВООЗ та визначені стандартом вищої освіти і освітніми програмами підготовки магістрів в Україні. Проаналізований навчальний план освітньо-наукової програми магістратури за спеціальністю «Громадське здоров’я» підлягає корекції по забезпеченню оволодіння особами, що навчаються сучасними компетенціями відповідно до основних оперативних функцій громадського здоров’я. В навчальному процесі рекомендується широко застосовувати сучасні методи та форми навчання.

Біографії авторів

Г. О. Слабкий, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри наук про здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; площа Народна, 1, м. Ужгород, Україна, 88000. +380 (50) 171-16-48,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри наук про здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

І. С. Миронюк, доктор медичних наук, доцент, декан факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; площа Народна, 1, м. Ужгород, Україна, 88000. +380 (50) 692-72-20,

доктор медичних наук, доцент, декан факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

В. Й Білак-Лук’янчук, кандидат медичних наук, доцент кафедри наук про здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; площа Народна, 1, м. Ужгород, Україна, 88000. +380 (50) 597-05-99, bilak.vika@gmail.com

кандидат медичних наук, доцент кафедри наук про здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Посилання

Европейский план действий по укреплению потенциала и услуг общественного здравоохранения. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, (документ EUR/RC62/12), 2012.52 c.

Основы Европейской политики поддержки государства и общества в интересах здоровья и благополучия. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, (документ EUR/RC62/12). 2012. Доступно з: http://www.euro.who.int/ PubRequest?language=Russian.

Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я: Розпорядження Кабінету Міністрів України №1002-р від 30.11.2016 Доступно з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2016-%D1%80.

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України №1383 від 12.12.2018 р. Доступно з: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf.

Освітньо-наукова програма «Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 229 Охорона здоров’я. Затверджено Вченою радою ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Протокол №4 від 21.03.2019 р.

Рамки компетенцій WHO-ASPHER для кадрів громадського здоров’я в Європейському регіоні. Проект. Копенгаген: Європейське регіональне бюро ВООЗ, ASPHER. Жовтень 2019.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Громадське здоров'я