Сучасні тренди фізичної реабілітації дітей з ДЦП

Автор(и)

  • В Кашуба доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Національний університет фізичного виховання і спорту України; м. Київ, Україна. +380 (97) 555-54-43,, https://orcid.org/0000-0001-6669-738X
  • Б. Буховець кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського; м. Одеса, Україна, https://orcid.org/0000-0003-2386-3995

DOI:

https://doi.org/10.24144/2077-6594.1.2020.196423

Анотація

Мета дослідження – обґрунтувати сучасні тренди фізичної реабілітації дітей з ДЦП.

Матеріали та методи дослідження. Аналіз науково-методичної літератури; педагогічні: спостереження, опитування, експеримент (констатувальний та формувальний), тестування («Карткою-тестом оцінки рухових можливостей дітей» за К. і Б. Бобат); клінічний (неврологічне обстеження з визначенням рівнів моторних порушень за класифікацією GMFCS); математична обробка даних.
Розроблена програми фізичної реабілітації для дітей хворих на ДЦП в умовах спеціалізованого реабілітаційного центру, що базувалась на застосуванні засобів Бобат-терапії в процедурі лікувальної гімнастики успішно апробовано під час формувального експерименту: її ефективність доводять кількісні зміни (на рівні р<0,05) досліджуваних показників.

Висновки. На основі узагальнення одержаних даних доведено ефективність реалізації та раціональну спрямованість впровадженої програми, що засвідчують позитивні зміни рухової функції та корекція проявів моторних порушень дітей хворих на ДЦП.

Біографії авторів

В Кашуба, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Національний університет фізичного виховання і спорту України; м. Київ, Україна. +380 (97) 555-54-43,

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Б. Буховець, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського; м. Одеса, Україна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського

Посилання

Bukhovets BO. Control psychophysical children’s development under the correction movement disorder. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(2):200-10.

Himmelmann K, Uvebrant P. Function and neuroimaging in cerebral palsy: a population-based study. Dev Med Child Neurol. 2011;53(6):516.

Jan MMS. Cerebral Palsy: Comprehensive Review and Update. Ann Saudi Med. 2006;26(2):123-32.

Kamen G, Patten C, CD Du, Sison S. An accelerometry-based system for the assessment of balance and postural sway. Gerontology. 1998;44(1):40-50.

Bobath K. The motor deficit in patients with Cerebral Palsy. Suffolk: The Lavenham Press LTD; 1966. р. 13-25.

Kashuba V, Bukhovets B. The indicators of physical development of children with Cerebral Palsy as the basis of differential approach to implementation of the physical rehabilitation program of using Bobath-therapy method. Journal of Education, Health and Sport for merly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. 2017;7(3):835-49.

Himmelmann K, Lindh K, Hidecker MJ. Communication ability in cerebral palsy: a study from the CP register of western Sweden. Eur J Paediatr Neurol. 2013;17(6):568-74.

Bobath К. The problem of spastically in the treatment of patients with lesions of the upper motor neuron. London: Cerebral Palsy Centre; 1969. р. 459-64.

Bobath K. The normal postural reflex mechanism and its deviationin children with cerebral palsy. Physiotherapy. 1971;(57):515-25.

Bobath K, Bobath B. The neuro-developmental treatment. In: Scrutton D, eds. Management of the motor disordersof children with cerebral palsy. Philadephia: JB Lippincott; 1984. р. 6-18.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Фізична реабілітація, фізична терапія, ерготерапія