DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.1.2020.196424

Особливості функціонального стану кульшового суглобу чоловіків, хворих на коксартроз

С. М. Афанасьєв, Т. В. Майкова, О. С. Афанасьєва, В. В. Муквич

Анотація


Мета дослідження – дослідити функціональний стан кульшового суглобу чоловіків, хворих на коксартроз, для наступного його врахування при плануванні реабілітаційних заходів.

Матеріали та методи. У дослідженні взяло участь 41 чоловік середнього віку (50,6±0,7) років, хворих на ОА кульшового суглобу IІ рентгенологічної стадії за Kellgren-Lowrence.

Використовували наступні методи WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Arthrose index) з використанням візуальної аналогової шкали (ВАШ) для оцінки інтенсивності болю, шкала Харріса, методи математичної статистики. 

У всіх хворих спостерігалася незадовільна функція кульшових суглобів, що підтверджено інтегральним показником за шкалою Харріса на (66,9±2,4) балів. Характерними ознаками функціональної недостатності кульшового суглобу у чоловіків середнього віку є відчуття скутості вранці більше 30 хвилин і її посилення при фізичному навантаженні, накульгування, зменшення відведення суглоба до (33,0±1,0)о у 82,9% хворих та внутрішньої ротації стегна до (27,8±0,8)о у 78,0% хворих, які зростали з віком пацієнтів (r=0,72; p=0,001) та тривалістю ОА (r=0,88; p=0,001). У кожного четвертого хворого виявлено зменшення амплітуди згинання суглоба до (111,7±0,8)о, у 39,0% – амплітуди розгинання суглоба до (10,8±0,4)о.

Висновки. Отримані результати свідчать про незадовільну функцію кульшових суглобів даного контингенту.


Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьєв С.М. Профілактика первинної інвалідності внаслідок захворювань і травм опорно-рухового апарату засобами фізичної реабілітації: монографія. Дніпро: Журфонд, 2017. 259 с.

Афанасьєв С. Вузлові проблеми фізичної реабілітації хворих на коксартроз на сучасному етапі і шляхи їх вирішення. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016; 2: 165–171.

Гайко Г. В., Магомедов А. М., Калашников А. В., Полищук Л. В., Кузуб Т. А. Биохимические изменения в суставной хрящевой ткани у больных с различным течением идиопатического и диспластического коксартроза. Травма. 2013; 2 (14):37-41.

Корпан М.І., Чекман І.С., Магомедов О.М., Бруско А.Т., Бур'янов O.A., Свінціцький A.C., Кутова T.B., Загородный М.І., Омельченко Т.М., Фіалка-Мозер Хондроцити В. Структура, функція, зміни при остеоартрозі, вплив лікарських засобів. Літопис травматології та ортопедії. 2011; № 1-2 (21-22): 207-216.

Сергеев С.В. [и др.] Эволюция коксартроза в свете экспертизы трудоспособности. Вестн. травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. 1996; 2:3-10.

Brosseau L. Wells G.A., Pugh A.G. et al.Ottawa Panel evidence-based clinical practice guidelines for therapeutic exercise in the management of hip osteoarthritis. Clin. Rehabil. 2015.Sep 23. pii: 0269215515606198.

Cross M, Smith E., Hoy D. The global burden of hip and knee osteoarthritis: estimates from the global burden of disease 2010 study.Ann. Rheum. Dis. 2014;73(7):1323-1330.

Dimitroulas T., Duarte R.V., A. Behura Neuropathic pain in osteoarthritis: a review of pathophysiological mechanisms and implications for treatment. Semin Arthritis Rheum. 2014; 44(2):145-154.

Emma J. Blain Involvement of the cytoskeletal elements in articular cartilage homeostasis and pathology. Intern. J. Experim. Pathol. 2008.: 1-15.

Goldring M.B., Goldring Articular S.R. cartilage and subchondral bone in the pathogenesis of osteoarthritis. Annals of the New York Academy of Sciences. 2010; 1192: 230–237.

McDonough C.M., Jette A.M. The contribution of osteoarthritis to functional limitations and disability.Clin. Geriatr. Med. 2010 ; 26(3):387–399.

Pereira D, Peleteiro B, Araújo J, Branco J, Santos RA, Ramos E. The effect of osteoarthritis definition on prevalence and incidence estimates: a systematic review. Osteoarthritis Cartilage. 2011;19: 1270-1285 66. The Royal Australian College of General Practitioners. Guideline for the management of knee and hip osteoarthritis. 2nd edn. East Melbourne.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 С. М. Афанасьєв, Т. В. Майкова, О. С. Афанасьєва, В. В. Муквич