Інноваційні технології в до- і післядипломній підготовці керівників закладів охорони здоров’я і лікарів-інтернів на кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров’я

Автор(и)

  • Г. С. Черешнюк Заслужений лікар України, старший викладач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; вул. Пирогова 56, м. Вінниця, 21018. +380 (97) 480-75-85,,
  • Н. Т. Комарницька кандидат медичних наук, доцент, зав. курсами післядипломної освіти організаторів охорони здоров’я кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; вул. Пирогова 56, м. Вінниця, 21018. +380 (98) 814-55-39,,

DOI:

https://doi.org/10.24144/2077-6594.1.2020.197506

Анотація

Мета – поширити досвід використання інноваційних методів освіти в до- і післядипломній підготовці керівників охорони здоров’я (директорів, заступників директорів, медичних директорів) на факультеті післядипломної освіти та під час навчання лікарів-інтернів різних спеціальностей.

Матеріали та методи. Матеріалами стали: результати тренінгу «Техніка номінальної групи», засвоєного під час стажування в Літньому інституті UAB (м. Бірмінгем, штат Алабама, США), а також використання методики «Проблемно-орієнтовного навчання» (ПОН), опанованої в рамках проекту «BIHSENA» – «Поєднання Інновацій, Здоров’я і Суспільств: освітній розвиток потенціалу в сусідніх районах Східної Європи», очолюваного Маастрихтським університетом.

Результати засвідчили ефективність і доцільність використання в до- і післядипломній освіті методики «Техніки номінальної групи» і ПОН при визначенні і обговоренні актуальних проблем, трансформації системи охорони здоров’я в умовах впровадження БПР (безперервного професійного розвитку). Ці методики розвивають навички вільного, демократичного висловлювання власної думки і аргументів з різних аспектів управління медичною галуззю, будувати комунікації для роботи в команді.

Біографії авторів

Г. С. Черешнюк, Заслужений лікар України, старший викладач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; вул. Пирогова 56, м. Вінниця, 21018. +380 (97) 480-75-85,

Заслужений лікар України, старший викладач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Н. Т. Комарницька, кандидат медичних наук, доцент, зав. курсами післядипломної освіти організаторів охорони здоров’я кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; вул. Пирогова 56, м. Вінниця, 21018. +380 (98) 814-55-39,

кандидат медичних наук, доцент, зав. курсами післядипломної освіти організаторів охорони здоров’я кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Посилання

Білинська М. М., Радиш Я. Ф., редактори. Державна політика у сфері охорони здоров’я: кол. моногр.: ч. 1. К.: НАДУ; 2013. 396 с.

Корнійчук ОП, Нова система охорони здоров’я України та перспективи кадрової політики. Кубійда ВС, Князевич ВМ, Васюк НО, редактори. Матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за між нар. участю. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України; 2017 бер. 23; Київ. К.: ТОВ «ДСК-Центр»; 2017, с. 67-70.

Черешнюк ГС. Організаційні основи загальної практики – сімейної медицини. Донецьк: Заславський О. Ю.; 2014. 143 с.

Черешнюк ГС. Проблемні питання підготовки лікарів загальної практики-сімейної медицини в період реформування в пілотному регіоні. Сучаснi медичнi технології. 2013; 2(18): 125-128.

Комарницька НТ, Ігнащук ОВ, Малачкова НВ, Запровадження інтерактивних методів навчання на циклах тематичного вдосконалення керівників охорони здоров’я. Тези доповідей навчально-методичної конференції. Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах; 2018, с. 76-78.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Організація і управління охороною здоров'я