DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2020.208611

Оцінка лікарями-неврологами стаціонарної медичної допомоги при церебральних інсультах (за результатами соціологічного дослідження)

М. М. Прокопів

Анотація


Мета роботи: дослідити та проаналізувати рівень оцінки лікарями-неврологами стаціонарної медичної допомоги при церебральних інсультах в закладах охорони здоров’я міста Києва.

Матеріали та методи. Матеріалами дослідження слугували результати соціологічного опитування 119 лікарів-неврологів м. Києва які забезпечують надання стаціонарної допомоги пацієнтам при церебральних інсультах. Дослідження проводилося за спеціально розробленою анкетою. При виконанні дослідження було використано наступні методи: соціологічний та статистичний. Методичною основою дослідження був системний підхід.

Результати. За даними респондентів у 99,3±0,4% випадків стан пацієнтів при їх госпіталізації змінився: 83,8±1,9% опитаних вказали, що стан пацієнтів став більш тяжким, а 16,2±1,8% відмітили, що пацієнти поступають в більш занедбаних станах. За даними опитаних лікарів причиною цьому є несвоєчасне звернення за медичною допомогою (52,1±2,5%), відміна диспансеризації (50,4±2,5%), низький рівень санітарної культури населення (44,4±2,5%), погіршення економічного стану населення (37,6±2,4%), реформування системи охорони здоров’я в місті (19,7±2,0%) тощо.
Мають можливість цілодобово проводити візуалізацію церебрального патологічного процесу 26,9±2,2%, а здійснювати вказане у вихідні та святкові дні 24,4±2,1%. При цьому мають можливість цілодобово так само як у вихідні та святкові дні організувати консультацію пацієнтам лікарем-нейрохірургом 19,3±2,0% опитаних. Цілодобово, включаючи вихідні та святкові дні, мають можливість організувати консультацію анестезіолога 34,5±2,4%. 95,8±1,1% респондентів вказали, що заклад охорони здоров’я забезпечений лікарськими засобами для надання невідкладної (інтенсивної) медичної допомоги пацієнтам з церебральними інсультами, а для лікування пацієнтів з церебральними інсультами в необхідному обсягу – 28,6±2,3%. Загальні результати медичної допомоги пацієнтам на ЦВХ та ЦІ респонденти оцінили в наступний спосіб: дуже добрі – 1,7±0,6%, добрі – 22,7±2,1%, задовільні – 38,7±2,4%, потребують покращення – 36,9±2,4%.

Висновки. Проведений аналіз результатів соціологічного дослідження серед лікарів-неврологів, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам при цереброваскулярних хворобах та церебральних інсультах дозволив виявити проблеми організаційного та фінансового порядку, які підлягають рішенню в ході реформування системи охорони здоров’я.


Повний текст:

PDF

Посилання


Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2015 рік / за ред. Шафранського В. В. ; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2016. – 452 с.

Слабкий Г. О. Пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини / Г. О. Слабкий, І. С. Зозуля, А. І. Зозуля // Сімейна медицина. – 2014. – № 3 (53). – С. 25–27.

Закон України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172168.html. – Назва з екрану.

Постанова КМУ „Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік” від 25.04.2018 р. № 407 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.apteka.ua/article/458646. – Назва з екрану.

Пакети медичних послуг. Зміст та підхід до контрактування закладів охорони здоров’я. Національна служба здоров’я України. – Київ, 2020. – 59 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. М. Прокопів