DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2020.208614

Алгоритм підготовки системи первинної медико-санітарної допомоги до надання комплексної медичної допомоги жінкам

О. С. Щербінська, Г О. Слабкий

Анотація


Мета роботи: розробити та представити алгоритм підготовки системи первинної медико-санітарної допомоги до надання комплексної медичної допомоги жінкам в умовах її пріоритетного розвитку на засадах загальної лікарської практики-сімейної медицини.

Матеріали та методи. Матеріалами дослідження стала законодавча база України із зазначеного питання, а методами дослідження стали системний підхід, метод структурно-логічного аналізу та методи концептуального і описового моделювання.

Результати. Запропоновано алгоритм підготовки системи первинної медико-санітарної допомоги до надання комплексної медичної допомоги жінкам в умовах її пріоритетного розвитку на засадах загальної лікарської практики-сімейної медицини. Алгоритм включає організаційні та управлінські заходи на галузевому і регіональному рівнях та на рівні закладу охорони здоров’я. Головною метою є підвищення рівня компетенцій медичних працівників, удосконалення матеріально-технічної бази сімейних амбулаторій, мотивація жінок до отримання медичної допомоги у сімейних лікарів.

Висновки. Запропоновано алгоритм підготовки системи первинної медико-санітарної допомоги до надання комплексної медичної допомоги жінкам впровадження якого забезпечить доступну та якісну первинну допомогу жіночому населенню.


Повний текст:

PDF

Посилання


Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 років / Стратегічна дорадча група з питань реформування системи охорони здоров’я в Україні, 2015. – 41 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://healthsag.org.ua/strategiya. – Назва з екрану.

Охорона здоров’я України: стан, проблеми, перспективи : спеціалізоване видання / В. В. Лазоришинець, Н. О. Лісневська, Л. Я. Ковальчук [та ін.]. – Київ, 2014. – 608 с.

Наказ МОЗ України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19032018--504-pro-zatverdzhennja-porjadku-nadannja-pervinnoi-medichnoi-dopomogi. – Назва з екрану.

Щербинська О.С. Надання лікарями загальної практики – сімейними лікарями акушерсько-гінекологічної допомоги та характеристика взаємозв’язку первинної ланки з акушерсько-гінекологічними службами / О.С. Щербинська, Г.О. Слабкий // Сімейна медицина. – 2019. – №3. – С. 63-67.

Слабкий Г.О., Щербинська О.С. Рівень самооцінки лікарями загальної практики-сімейними лікарями особистих теоретичних знань і практичних вмінь // The Unitу of Science. – June, 2019 – С.70-72.

Стан здоров’я жіночого населення в Україні за 2017 рік. [Електронний ресурс] / Центр медичної статистики МОЗ України – 2018. – Режим доступу: http://medstat.gov.ua/ukr/MMXVII.html / (дата звернення 20.05.2020). – Назва з екрану.

Рак в Україні: захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби [Електронний ресурс] / З.П. Федоренко, Л.О. Гулак, Є.Л. Горох, А.Ю. Рижов, О.В. Сумкіна, Л.Б. Куценко. – 2019. – Режим доступу: http://www.ncru.inf.ua/publications/ (дата звернення 14.04.2020). – Назва з екрану.

Слабкий Г.О. Характеристика абортів у жінок України / Г.О. Слабкий, О.С. Щербинська // Економіка і право охорони здоров’я України. – 2019. – № 1. – С.70-74.

Закон України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172168.html. – Назва з екрану.

Пакети медичних послуг. Зміст та підхід до контрактування закладів охорони здоров’я. Національна служба здоров’я України. Київ. 2020. – 59 с.

Наказ МОЗ України від 08.04.2019 № 797 «Про внесення змін до Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які надають первинну медичну допомогу». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://moz.gov.ua/uploads/2/11606-dn_20190408_797.pdf. – Назва з екрану.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. С. Щербінська, Г О. Слабкий