DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2020.208621

Динаміка та особливості смертності, захворюваності на злоякісні новоутворення в Україні, зокрема з їх локалізацією в прямій кишці

О. М. Клюсов

Анотація


В публікації наведено результати вивчення показників смертності, захворюваності на злоякісні новоутворення серед різних статево-вікових груп населення України та м. Києва, як прикладу мегаполісу в Україні (в розрізі основних адміністративних територій (районів) на основі проведення аналізу даних офіційної статистики.

Метою дослідження стало вивчення регіональних, статевих і вікових особливостей показників смертності, захворюваності на злоякісні новоутворення, тенденцій їх динаміки серед населення України на основі проведення аналізу даних офіційної статистики в порівнянні з попередньо описаними в наукових публікаціях тенденціями.

Матеріалами для дослідження слугували дані офіційної статистичної звітності закладів охорони здоров᾽я областей України та районів міста Києва. В дослідженні були використані класичні методи соціальної медицини, а саме бібліосемантичний, медико-статистичний, аналітико-синтетичний та контент-аналізу.

За результатами проведеного за період 2011-2017 рр. дослідження були виявлені області України з високими рівнями смертності, захворюваності на рак у різних вікових групах чоловіків і жінок. Доведено, що сформовані тенденції смертності та захворюваності на злоякісні новоутворення серед населення міста Києва, в цілому відповідають загальноукраїнським, проте мають суттєві особливості.

У висновках обґрунтовано потребу подальшого вивчення в динаміці виявлених регіональних та статево-вікових особливостей показників смертності, захворюваності на злоякісні новоутворення в розрізі областей України та в м. Києві для з’ясування ймовірних медико-організаційних причин їх формування та обґрунтування доцільності формування регіональних програм профілактики злоякісних новоутворень, зокрема на прикладі попередження розвитку раку з локалізацією в прямій кишці.


Повний текст:

PDF

Посилання


American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2011. Atlanta: ACS, 2011. – 24 p.

Bartram J. Flowing away: water and health opportunities / J. Bartram // Bull World Health Organ. – 2008. – Vol. 86. – P 277‒279. doi:10.2471/BLT.07.049619 PMID:18235877.

Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva, World Health Organization, 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/social_determinants/final_report/en/ index.html.

Comparison of fracture risk prediction by the US Preventive Services Task Force strategy and two alternative strategies in women 50-64 years old in the Women’s Health Initiative / C. J. Crandall, J. C. Larson, N. B. Watts, M. L. Gourlay [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2014. – Vol. 99 (12). – P. 4514‒4522. doi:10.1210/jc. 2014‒2332.

Diagnosis and treatment of melanoma: European consensus-based interdisciplinary guideline / C. Garbe, K. Peris, A.Hauschild [et al.] // European Journal of Cancer. – 2010. – Vol. 46. – P. 270‒283.

National health accounts [online database]. Geneva, World Health Organization, 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/nha,accessed 23 June 2010. – Назва з екрана.

Opportunities for cancer prevention during midlife: highlights from a meeting of experts / D. M. Holman, M. Grossman, S. J. Henley, L. A. Peipins, L. Tison, M. C. White // Am. J. Prev. Med. – 2014. – Vol. 46 (3 Suppl 1). – P. S73‒80. doi: 10.1016/j.amepre.2013.10.030.

Шафранський В. В. Основи Європейської політики і стратегія для ХХІ століття: стратегічне керівництво в інтересах здоров’я / В. В. Шафранський, Г. О. Слабкий, Л. О. Качала // Економіка і право охорони здоров’я. – 2016. – № 2 (4). – С. 72–75.

Трагедія, якої можна уникнути: подолання в Україні кризи здоров’я людей // Світовий банк. – 2010. – 16 с.

Регіональні особливості стану здоров’я населення України (за період 2005–2009 рр.) / Слабкий Г. О., Медведовська Н. В. // Монографія: Київ, 2010. – 174 с.

Mathers C.D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030 / C.D. Mathers, D. Loncar // PLoS Med. – 2006. – Vol. 3. – P. 442. doi:10.1371/journal. pmed.003004422 PMID:17132052.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. М. Клюсов