DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2020.208662

Оптимізація лікування ретенованих зубів з нестачею місця в зубному ряду з урахуванням мультидисциплінарного підходу

Л. О. Бродецька

Анотація


Мета: підвищення ефективності ортодонтичного лікування ретенованих зубів (РЗ) із нестачею місця в зубному ряду, шляхом мультидисциплінарного обгрунтування діагностично-лікувальних заходів на підставі вивчення молекулярних механізмів порушення кісткового ремоделювання процесів прорізування зубів та диференційованого застосування ортодонтичних зусиль залежно від виду прикусу.

Об’єкт і методи дослідження. Обстежені (клінічними та рентгенологічними методами) та проліковані 109 пацієнтів віком 9-35 років із ретенованими зубами та нестачею місця в зубному ряду (62 в змінному прикусі, 47 – в постійному). 18 пацієнтам проведено оцінку стану цитокінової системи в кістковій тканині альвеолярного відростку. Статистична обробка за допомогою комп’ютерних програм MS Exel та Origin.

Результати. Ретенованими найчастіше були ікла з глибиною залягання до 7 мм із зміщенням в сагітальному напрямку та кутом нахилу більше 10°. Вивчення стану цитокінової системи RANKL/RANK/OPG та транскрипційного фактора NF-ΚB у пацієнтів з ретенцією зубів показало підвищення у 1,75 рази RANK, що свідчить про накопичення у зоні ретенції попередників остеокластів. Це дозволить ефективно застосовувати механічні зусилля для переміщення ретенованих зубів. Розроблений діагностично-лікувальний комплекс заходів для пацієнтів із ретенованими зубами складається мотиваційного, діагностичного та лікувального блоків.

Висновки. Розроблений мультидисциплінарний діагностично-лікувальний комплекс корекції ретенованих зубів з нестачею місця в зубному ряду достовірно скорочує терміни та підвищує ефективність лікування.


Повний текст:

PDF

Посилання


Айвазян АА, Недбай ВА, Кукушкин ВА. Диагностика и лечение ретенции резцов. Ортодент-инфо. 2001;(2):35-37.

Головко НВ, Головко СВ, Король ДМ, та ін. Алгоритм розшифрування ортопантомограм. Український стоматологічний альманах. 2006;2(1): 9−11.

Дмитренко МІ. Застосування алгоритму лікування зубо-щелепних аномалій, ускладнених скученістю зубів. Лікарська справа. 2014;(1)2:72-77.

Добрий-вечір ТВ. Особливості хірургічного лікування хворих з утрудненим прорізуванням нижніх третіх молярів. [автореферат] Київ: Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця; 2011. 21с.

Клітинська ОВ. Епідеміологічний аналіз особливостей будови та функціонування щелепно-лицевого апарату у дітей Закарпаття, які постійно мешкають в умовах мікроелементозів. Молодий вчений. 2014; 8(11):112-114.

Кононенко ЮГ, Рожко ММ, Кіндрат ГВ, та ін. Довідник стоматолога. Методи обстеження, діагностика, клініка, лікування. Івано- Франківськ: НАІР; 2013. 384 с.

Мінцер ОП, Вороненко ЮВ, Власов ВВ. Оброблення клінічних і експериментальних даних у медицині: навч. посіб. Київ: Вища школа; 2003. 350с.

Оснач РГ, Тормахов НН, Беда АВ. Математическое обоснование применения ортодонтического метода замещения дефекта зубного ряда. Современная ортодонтия. 2014;(2):36-38.

Пилипів НВ. Особливості топічного розташування ретенованих зубів і їх систематизація. Український стоматологічний альманах. 2013;(4):64 – 68.

Реброва ОЮ. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTIKA. Москва:Медиа Сфера; 2002. 312 с.

Флiс ПС, Бродецька ЛО, винахідники; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, патентовласник. Ортодонтичний апарат для лікування ретенованого зуба з дефіцитом місця в зубному ряду. Патент України № 136794. 2019 Серпня 27.

Флiс ПС, Бродецька ЛО, Натрус ЛВ, Лісаковська ОО, винахідники; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, патентовласник. Спосіб оцінки ремоделювання кісткової тканини зубів. Патент України №136945. 2019 Вересень 10.

Фліс ПС, Бродецька ЛО, Тормахов ММ, Григоренко ОЯ. Ортодонтичні зусилля при лікуванні ретенованих зубів, обтяжених нестачею місця в зубному ряду. Новини стоматології. 2019;4(101):23-27.

Фліс ПС. Ортодонтія: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова книга; 2007. 312 с.

Alqerban A, Jacobs R, Fieuws S, Willemsd G. Saudi Arabia Radiographic predictors for maxillary canine impaction. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2015 Mar;147(3):345-54.

Al-Zoubi H, Alharbi AA, Ferguson DJ, Zafar MS. Frequency of impacted teeth and categorization of impacted canines: A retrospective radiographic study using orthopantomograms. Eur J Dent. 2017 Jan-Mar; 11(1):117-121.

Dalessandri D, Parrini S, Rubiano R, Gallone D, Migliorati M. Impacted and transmigrant mandibular canines incidence, aetiology, and treatment: a systematic review. European Journal of Orthodontics. 2017; Apr 1;39(2):161-169.

Dersot JM. Periodontal surgery of the maxillary impacted canine for orthodontic purposes: Proposal for a surgical decision tree. International Orthodontics 2017 Jun;15(2): 221-237.

Jones DH, Kong YY, Penninger JM. Role of RANKL and RANK in bone loss and arthritis. Ann Rheum Dis. 2002 Nov;61(2):32-39.

Felicita A.S. Orthodontic management of a dilacerated central incisor and partially impacted canine with unilateral extraction – A case report. The Saudi Dental Journal. Saudi Dent J. 2017 Oct; 29(4): 185–193.

Ferreira JTL, Romano FL, Stuani MB, Assed Carneiro FC, Matsumoto MA. Traction of impacted canines in a skeletal Class III malocclusion: A challenging orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2017 Jun;151(6):1159-1168.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Л. О. Бродецька