DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2020.209897

Порівняльний аналіз впливу різних груп цукрознижуючих препаратів на показники вуглеводного та ліпідного обміну у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу

Т. І. Гряділь, М. І. Дурунда, І. В. Чопей, М. І. Товт-Коршинська

Анотація


Мета. Порівняти вплив різних схем лікування у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу на показники вуглеводного та ліпідного обміну обмінів.

Матеріали та методи. На базі терапевтичного відділення комунального некомерційного підприємства «Ужгородська районна клінічна лікарня Ужгородської районної ради Закарпатської області» було обстежено 87 пацієнтів з діагнозом ЦД 2-го типу в період з квітня 2019 по лютий 2020 року. Всі в подальшому отримані дані, були статистично оброблені.

Результати. В процесі лікування та через 6 місяців після виписки у пацієнтів всіх груп відмічалось покращення вуглеводного обмінів, проте статистично значимі результати були виявлені в пацієнтів які отримували терапію метформіном, метформін у комбінації з глімепіридом, а також метформін у комбінації з емпагліфлозином- (p<0,05). Разом з тим, статистично достовірних змін показників ліпідного обміну до та після отриманого лікування в пацієнтів всіх дослідних груп не відмічалось (p<0,05). І тільки в пацієнтів, які отримували терапію метформіном, а також метформін у комбінації з емпагліфлозином через 6 міс після виписки був досягнутий цільовий рівень HbA1c.

Висновки. Використання пероральних препаратів, зокрема метформіну та комбінацій з ним, в тому числі з емпагліфлозином, супроводжувалось більш вираженим та поступовим зменшенням показників глюкози та HbA1c в пацієнтів з ЦД 2-го типу, в порівнянні з використанням ін’єкційного інсуліну.


Повний текст:

PDF

Посилання


Всесвітній день боротьби з діабетом: що треба знати про хворобу. Міністерство охорони здоров’я від 14 листопада 2017 року. Режим доступу – https://moz.gov.ua/article/health/vsesvitnij-den-borotbi-z-diabetom-scho-treba-znati-pro-hvorobu.

Наказ Міністерства охорони здоров’я від 21 грудня 2012 року № 1118, Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги ЦД 2-го типу. Режим доступу – https://dec.gov.ua/wp-content/uploads/images/dodatki/2012_1118/2012_1118YKPMD.pdf.

Цитовський М. Н. Статистичний, клінічний та морфологічний аспекти впливу цукрового діабету на стан ССС / М. Н. Цитовськкий // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2017. – Випуск 1 (55). – С. 168–177.

American Diabetes Association, et al. 9. Pharmacologic approaches to glycemic treatment: Standards of Medical Care in Diabetes // Diabetes care. – 2019. – 42.Supplement 1: S90-S102.

Cefalu W.T. American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes / G. Bakris, L. Blonde, J.M. Boulton // Diabetes Care – 2017 – № 40 – Р. 6–10.

George A.B. Handbook of obesity: epidemiology, etiology, and physiopathology / A. B. George, C. Bouchard // CRC Press Taylor & Francis Group – 2014 – № 1 – Р. 539–549.

Fiaccadori E. Targeting the Gut for Early Diagnosis, Prevention, and Cure of Diabetic Kidney Disease: Is the Phenyl Sulfate Story Another Step Forward? / E. Fiaccadori, C. Cosola, A. Sabatino // American Journal of Kidney Diseases – 2020. – Vol. 75.1. – P. 144-147.

Saydah S.H. Poor control of risk factors for vascular disease among adults with previously diagnosed diabetes / S.H. Saydah, J. Fradkin, C.C. Cowie // JAMA – 2014 – № 42 – Р. 291–335.

Tan Y. Mechanisms of diabetic cardiomyopathy and potential therapeutic strategies: preclinical and clinical evidence / Y. Tan, Z. Zhang, C. Zheng et all // Nature Reviews Cardiology. – 2020. – P. 1-23.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Т. І. Гряділь, М. І. Дурунда, І. В. Чопей, М. І. Товт-Коршинська