DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2020.209979

Новые направления по заживлению ран

Мapіa Поповічева

Анотація


Пролежни являются наиболее проблематичным осложнением в здравоохранении. Появление и количество пролежней являются отражением качественного медицинского ухода. Сестра по уходу является членом мультидисциплинарного коллектива и при образовании пролежней играет важную роль, поэтому она должна обладать адекватной информацией о современных возможностях в лечении пролежней и использовать эти возможности в практической деятельности.

Результаты. В этой статье мы обращаем внимание на действия сестры по уходу в предупреждении пролежней. Акцентируем внимание на отдельные тренды в лечении пролежней как, например, современный перевязочный материал, вакуумная терапия, личиночная терапия, лечене светом, лечение стволовыми клетками.

Заключение. Широкий спектр продуктов в современном лечении и обследовании пролежней позволяет найти максимально индивидуальный подход к каждому пациенту. Важны: мониторинг, контроль и разыскивание пациентов, которые находятся в группе риска, определение состояния кожи поврежденных мест, определение причин возникновения пролежней, образованные и хорошо подготовленные сестры по уходу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Opršalová, G. Hojenie dekubitov. In Revue 1. ISSN 1336-202X, 2014. s. 27-28a.

Vytejčková, R. et al. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Praha: Grada, 2015. 303 s. ISBN: 978-80-24-7342-21-7.

Hien, P. et al. Moderne Geriatrie und Akutmedizin. Deutsch: Spriger medizin, 2013. 220 s. ISBN: 978-3-642-25602-8.

Králová, E., Kulašníková, Z. Možností prevencie a terapie dekubitov. In: Praktické lekárnictvo. 2013. ISSN: 1338-3132. r. 3, č. 2, s. 51-54.

Belovičová, M. Vybrané kapitoly z geriatrie. Bardejov: VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava, 2019. 80 str. ISBN: 978-80-8132-203-7.

Dobsonyová, A. et al. Tradičné a moderné prístupy ošetrovania rán. In: Ošetrovateľstvo – tradície a perspektívy, zborník vedeckých prác z celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou. Piešťany: 2016. ISBN: 978-80-8132-151-1. s. 15-30.

Stryja, J. Repetitorium hojení ran. Semily: GEUM, 2011.ISBN: 978-80-87969-1822-2.

Takáč, P. Bioterapeutické metódy v praxi. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií, 2012. 29 s. ISBN: neuvedené.

Čambal, M. et al. Možností debridementu v liečbe chronických rán. In: Slovenská chirurgia. 2012. ISSN: 1336-5975. r. 9, č. 4, s.124-129.

Kopal, J. Liečba rán pomocou riadeného podtlaku. In: Dermatologie pro praxi. 2010. ISSN:1803-5337. r. 4, č.4, s. 135-139.

Chladková, L. Moderní trendy hojení rán a defektu. In: Diagnóza v ošetrovatelství. 2009. ISSN: 1801-1349. r. 5, č. 6, s. 11-14.

Šimek, M. et al. 2013. Podtlaková léčba ran. Praha: Maxdorf, 2013. 231 s. ISBN: 978-80-7345-352-7.

Grunterová, T. Podtlaková terapia. In: Diagnóza v ošetrovatelstvi. 2013. ISSN: 1801-1349. r. 9, č. 1, s. 17-18.

Podrazilová, P. Maggot terapie aneb léčba larvami : Diagnóza v ošetrovatelstvi. 2009. ISSN: 1801-1349. r. 5, č. 1, s. 17-18.

Gotrupp, F. et al. Maggot Debridement: An Alternative Method for Debridement In: Open Access Journal of Plastic Surgery. July 2011.Vol.11,290-302. [online]. Citované dňa [9.3.2019]. Dostupné na: .

Čambal, M. et al. 2013. Larválna terapia a chronicky nehojace sa rany In: Slovenská chirurgia. 2013. ISSN: 1336-5975. r. X, č. 1, s. 8-11.

Pokorná, A. Mrázová, A. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada, 2012. 191 s. ISBN: 978-80-024-7333-71-5.

Kapounová, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Garda, 2007. 389s. ISBN: 978-80-247-1830-9.

Lakytová, L, Radoňák, J. 2013. Využitie kmeňových buniek kostnej drene pri hojení chronických rán - rewiev. In: Slovenská chirurgia. 2013. ISSN: 1336-5976. r. 10, č. 2, s. 48-51.

Szarvaš Maťáková, J. Moderné trendy liečby dekubitov z pohľadu sestier. (bakalárska práca). Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálne práce sv. Alžbety v Bratislave, 2019, s. 57.

Pejznochová, I. Lokální ošetřování ran a defektů na kůži. Praha: Grada, 2010. 80 s. ISBN 978-80-247-2682-3

Osacká, P. a kol. Techniky a postupy v ošetrovateľstve [CD-ROM]. 1. vyd. Bratislava: JLF UK, 2007. 505 s. ISBN 978-80-88866-48-0.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Мapіa Поповічева