Медико-географічні детермінанти захворюваності населення Запорізького краю

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2077-6594.2.1.2021.235363

Анотація

Мета дослідження: вивчити медико-географічні умови Запорізького краю та визначити їх значення у формуванні захворюваності населення.

Матеріали та методи. Картографічним методом Запорізький край диференційовано на шість зон. Досліджена захворюваність населення в цих зонах. Встановлена за допомогою атрибутивної фракції доля захворюваності, яка зумовлена дією медико-географічних факторів.

Результати. Геоактивний простір Запорізького краю характеризується складністю та багатогранністю системоформуючих природних умов (орографічними і гідрогеологічними ознаками, кліматом та геопатогенними зонами). Основними детермінуючими медико-географічними об’єктами є Український кристалічний щит, р. Дніпро, Азовське море, що визначають неоднорідність гідросфери, літосфери та геохімічних ландшафтів. Медико-географічним районуванням з врахуванням природних умов виділено шість зон: Оріхово-Павлоградська шовна зона, долина прориву Дніпра, Приазовська берегова рівнина, Приазовська височина, Лівобережна Нижньо-Дніпровська рівнина, степова зона.

Висновки. Індикаторною нозологічною патологією впливу природних факторів є розлади психіки та поведінки, хвороби органів травлення, хвороби ока та його придаткового апарату (максимальні значення атрибутивної фракції для яких становили 46,4–54,7%), а також злоякісні новоутворення (атрибутивна фракція до 26,8%). Найбільш виражений патологічний вплив природних факторів зареєстровано на Лівобережній Нижньо-Дніпровській рівнині, Оріхово-Павлоградській шовній та степовій зонах.

Ключові слова: медико-географічні фактори, природно-кліматичні зони, атрибутивна фракція, захворюваність.

Біографії авторів

М.П Гребняк, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Гребняк Микола Петрович – д-р мед. наук, професор кафедри загальної гігієни та екології, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

О.В. Кірсанова, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Кірсанова Олена Валентинівна – канд. мед. наук, доцент кафедри загальної гігієни та екології, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна.

В.В. Таранов, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Таранов Володимир Володимирович – канд. мед. наук, доцент кафедри соціальної медицини, охорони здоров’я та ЛТЕ, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна.

Н.Г. Мікрюкова, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Мікрюкова Наталія Геннадіївна – асистент.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-10

Номер

Розділ

Громадське здоров'я