Парадигма медичної географії у сучасний період

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.1.2021.240804

Анотація

Мета дослідження. Обґрунтувати парадигму медичної географії у сучасний період
Матеріали та методи. У роботі використовували бібліосемантичний, медико-географічний, структурно-логічний та аналітичний методи.
Результати. Медична географія – наука, що вивчає вплив геоактивного простору на здоров’я людини, закони географічного поширення хвороб та інших патологічних станів серед населення. Пріоритетна мета медичної географії полягає у встановленні причинно-наслідкового зв’язку, що детермінує вплив біологічних/абіотичних чинників на здоров’я та є основою обґрунтування заходів зі збереження і зміцнення громадського здоров’я.
Висновки. У результаті проведеного дослідження обґрунтована парадигма медичної географії складається з наступних блоків: мета, завдання, принципи, розділи, географічні фактори, громадське здоров’я, медико-географічна причинно-наслідкова діагностика, пріоритетні напрямки дослідження несприятливого впливу довкілля на здоров’я населення, профілактика несприятливого впливу довкілля на здоров’я населення. Системоутворюючою ланкою медичної географії є блок «Медико-географічна причинно-наслідкова діагностика», складовими якої є статистичні критерії, індикаторна патологія, ендемічні хвороби, географічна патологія та геопатогенні зони.
Ключові слова: медична географія, вплив довкілля на здоров’я, природні фактори.

Біографії авторів

М.П. Гребняк

Гребняк М.П. – д-р мед. наук, професор кафедри загальної гігієни та екології, Запорізький державний медичний університет, Україна.

О.В. Кірсанова , Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Кірсанова О.В. – канд. мед. наук, доцент кафедри загальної гігієни та екології, Запорізький державний медичний університет, Україна.

В.В. Таранов

Таранов В.В. – канд. мед. наук, доцент кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я, медичного та фармацевтичного права, Запорізький державний медичний університет, Україна.

Наталія Геннадіївна Мікрюкова , Запорізький державний медичний університет, Україна

Мікрюкова Наталія Геннадіївна – асистент кафедри загальної гігієни та екології, Запорізький державний медичний університет, Україна.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Номер

Розділ

Громадське здоров'я