Effective communication with the patient as part of nursing care

Автор(и)

  • M. Popovičová M. St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava, Slovak Republic, Slovakia
  • Mária Belovičová St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava, Slovak Republic, Slovakia

DOI:

https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.1.2021.240808

Анотація

Основою надання допомоги є три аспекти. Першим аспектом є лікар, який забезпечує медичною допомогою, другим аспектом – медсестри, які забезпечують сестринський догляд. Третя складова – це пацієнт. Між цими трьома аспектами необхідний взаємозв’язок, який може бути встановлений тільки шляхом комунікації та комунікаційного процесу. Саме тому в цьому дослідженні ми аналізуємо поточний стан комунікації медичних сестер в сфері охорони здоров’я погляду пацієнтів, а також визначаємо рівень дотримання етичних аспектів комунікації медичних сестер під час їхньої взаємодії із пацієнтом.

Методи. Для перевірки гіпотез ми використали інструменти індуктивної статистики за коефіцієнтом кореляції Спірмена. Ми вважаємо значимою різницю, що базується на обчислювальному значенні та рівні значимості 0,05.

Результати. Аналізуючи результати, ми зрозуміли, що суб’єктивне сприйняття етичних аспектів комунікації залежить від віку. Старші пацієнти оцінюють поведінку медичних сестер більш позитивно, ніж молодші пацієнти. Водночас більш освічені пацієнти сприймають етичну поведінку більш негативно. Суттєвої різниці між чоловіками й жінками в оцінці етичного аспекту нема, а задоволеність комунікацією залежить від віку – що старший пацієнт, то більш задоволеним він є.

Висновки. Неправильна комунікація і підхід без емпатії призводить до відмови пацієнтів взаємодіяти, до відчуття тривожності, страху, недовіри та агресії. Забезпечення сестринською допомогою пов’язане з різноманітними ускладненнями.
Ключові слова: комунікація, медсестринська допомога, медсестра, пацієнт.

Біографії авторів

M. Popovičová M., St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava, Slovak Republic

Assoc. Prof. PhDr. Mária Popovičová, PhD. – St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava – teacher, St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava, Námestie 1. mája 1, 811 02 Bratislava.

Mária Belovičová, St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava, Slovak Republic

Assoc. Prof. Mária Belovičová, MD. PhD. – St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava, Internal Clinic for Liver Disease Diagnosis and Treatment, Remedium s.r.o. Bardejov Spa, Slovak Society of Practical Obesitology (SSPO), Bardejov.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Медсестринство