Оцінка рівня залученості до інтернету студентської молоді в період карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19

Автор(и)

  • А.О., Лепканич ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна, Ukraine
  • І.С. Миронюк ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2077-6594.1.1.2022.254631

Анотація

Метою дослідження є вивчення і оцінка зміни рівня щоденної залученості до інтернету студентської молоді в періоди очного і дистанційного навчання, пов’язаними з карантинними обмеженнями пандемії COVID-19.
Матеріали та методи. В ході виконання дослідження було використано загальнонаукові та спеціальні методи: медико-статистичний та метод порівняльного аналізу. Основу дослідження склав соціологічний метод, що передбачав анонімне опитування з використанням оригінальної анкети, сформованої у форматі Googl-форми, студентів денної форми навчання 5 факультетів Ужгородського національного університету та статистична обробка результатів. Результати. У ході виконаного дослідження було виявлено, що під час очного навчання більшість опитаних здобувачів освіти проводили в мережі Інтернет менше 3 годин на добу (58,7% опитаних студентів). Група опитаних, які під час очного навчання перебували в мережі більше 7 годин склала лише 7,8 % респондентів. Під час дистанційного навчання розподіл респондентів за групами суттєво відрізняється. Так, група 1 склала лише 10,3 % опитаних (, що є відображенням переходу значної частки (38,2%) усіх опитаних в групи 2 та 3. При цьому 42,8% опитаних студентів під час дистанційного навчання проводять в мережі Інтернет 7 і більше годин на добу. Висновки. В умовах, що склалися є ризики розвитку інтернет-залежності у даної категорії студентів, особливо зважаючи на тривалі періоди дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень. Такі суттєві зміни розподілу часу на різні форми активності протягом доби можуть призводити до формування шкідливих поведінкових моделей, які можуть стати стійкими і після виходу студентської молоді з дистанційного навчання на очне.
Ключові слова: інтернет-залежність, студентська молодь, дистанційне навчання.

Біографії авторів

А.О., Лепканич, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

аспірант кафедри наук про здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна, 88000

І.С. Миронюк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

доктор медичних наук, професор, декан факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна, 88000.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-16

Номер

Розділ

Громадське здоров'я