Державна політика в сфері громадського здоров’я в період пандемії COVID-19 як фактор сталого соціально-економічного розвитку

Автор(и)

  • О.О Скиба Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4214-4515
  • О.Г. Корнус Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7469-7291
  • Ю.Л. Тонкопей Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9093-2180
  • А.О. Корнус Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5924-7812

DOI:

https://doi.org/10.24144/2077-6594.1.1.2022.254632

Анотація

Мета. Оцінка ефективності діяльності системи громадського здоров’я в Україні на прикладі демографічних показників в період пандемії COVID-19.
Матеріали та методи. Проаналізовано наукові джерела за темою з використанням аналітичного, статистичного методів, методів системного підходу та порівняльного аналізу.
Результати. Україна продовжує активно втрачати населення внаслідок негативного природного приросту, міграційного руху, високого рівня загальної захворюваності населення та поширеності хвороб на фоні економічних, політичних та соціальних проблем на фоні пандемії COVID-19. У таких умовах на систему громадського здоров’я та її кадровий потенціал покладено завдання захисту та промоцію здоров’я, профілактику захворювань, моніторингу загроз для громадського здоров’я та соціального благополуччя населення в цілому. Залишилось створити дієві правові, економічні та управлінські умови для ефективної діяльності системи громадського здоров’я.
Висновки. Визначальним чинником сталого соціально-економічного розвитку нашої держави повинно стати здоров’я її громадян та якість державного управління. Реалізація державної політики в сфері охорони здоров’я вимагає прийняття державних комплексних та цільових програм з пріоритетним значенням здоров’я населення в усіх секторах економіки та соціальної сфери, належного фінансування галузі.
Ключові слова: охорона здоров’я, громадське здоров’я, демографічна ситуація в Україні, пандемія COVID-19.

Біографії авторів

О.О Скиба , Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

к. б. н., доцент кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури (тут і далі) Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

О.Г. Корнус , Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна

Корнус О.Г. – к. геогр.н., завідувач кафедри загальної та регіональної географії.
ORCID ID 

Ю.Л. Тонкопей , Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

 – к. фіз. вих., доцент кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури.

А.О. Корнус , Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна

. – к. геогр. н., доцент кафедри загальної та регіональної географі

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-10

Номер

Розділ

Громадське здоров'я