Сучасні підходи до збереження здоров’я дітей у віці до п’яти років життя

Автор(и)

  • Г.О Слабкий ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна, Ukraine
  • І.С. Миронюк ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна, Ukraine
  • С.В. Дудник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2077-6594.1.1.2022.254643

Анотація

Мета: визначити сучасні підходи до збереження здоров’я дітей у віці до п’яти років життя.
Матеріали та методи. Матеріалами дослідження стала система медико-соціальної допомоги дітям до п’яти років життя. В ході дослідження використано статистичний та бібліосемантичний методи та метод структурно-логічного аналізу.
Результати. Обгрунтована та розроблена сучасна система збереження здоров’я дітей у віці до п’яти років життя, яка носить міжсекторальний характер та включає всі рівні державного управління. Вказане забезпечує доступність, комплексність, етапність, наступність, якість медичної допомоги.
Висновки. Запропонована система відповідає напрямам реформування національної медичної галузі та кращим світовим взірцям і рекомендується для впровадження в охорону здоров’я України.
Ключові слова: діти, здоров’я, збереження, сучасні підходи.

Біографії авторів

Г.О Слабкий , ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

д.мед.н., проф., завідувач кафедри наук про здоров’я факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна.
.

І.С. Миронюк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

– д.мед.н., професор, декан факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна.

С.В. Дудник, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

д.мед.н., професор кафедри менеджменту охорони здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, 01601, Україна. .

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-11

Номер

Розділ

Організація і управління охороною здоров'я