Нормативно-правове регулювання розслідування професійних захворювань та виробничого травматизму в Україні

Автор(и)

  • А.М. Нагорна Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна, Ukraine
  • А.М. Огородник

DOI:

https://doi.org/10.24144/2077-6594.2.1.2022.258912

Анотація

Державна політика в галузі безпеки праці визначено законодавством України та узгоджується з принципами Конвенцій Міжнародної організації праці, директивами ЄС. У 2018 р. розпорядженням КМУ № 989-р схвалена Концепція реформування системи управління охороною праці. У Національній доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» передбачено до 2030 року знизити показник виробничого травматизму майже вдвічі.
Мета дослідження – комплексний аналіз нормативно-правових актів України, що регламентують розслідування та облік професійних захворювань та виробничого травматизму.
Матеріали та методи. Проаналізовані нормативно-правові акти України, що регулюють питання встановлення та обліку професійних захворювань і виробничого травматизму.
Результати. Положення з безпеки праці регламентуються Конституцією України, Кодексом законів про працю, Законом «Про охорону праці», іншими Законами, а також розробленими відповідно до них нормативно-правовими актами. Держслужба України з питань праці, Фонд соціального страхування здійснюють контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків, займаються соціальним страхуванням згідно Постанови КМУ № 337 «Про Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» (2019 р.).
Висновки. Законодавча та нормативна база щодо розслідування та обліку професійних захворювань формуються з урахуванням Директив МОТ,ЕС, адаптовані до потреб сьогодення. Необхідно скорочення нормативно-правових актів, перехід від компенсаційної моделі до системи управління професійними ризиками.
Ключові слова: безпека праці, професійні захворювання, нещасний випадок, розслідування, нормативно-правова база.

Біографії авторів

А.М. Нагорна, Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

Нагорна Антоніна Максимівна – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, відділ епідеміологічних досліджень, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМНУ»; вул. Саксаганського, 75, м. Київ, 01033. +380 (97) 312-74-31

А.М. Огородник

Огородник Анна Миколаївна – кандидат технічних наук, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМНУ»; вул. Саксаганського, 75, м. Київ, 01033. +380 (97) 693-18-06

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-03

Номер

Розділ

Організація і управління охороною здоров'я