Змістове та методологічне наповнення підготовки магістрів громадського здоров’я з питань медичної та фізичної реабілітації

Автор(и)

  • М.М Дуб ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна, Ukraine
  • В.В. Брич ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3741-6002

DOI:

https://doi.org/10.24144/2077-6594.2.1.2022.258919

Анотація

Мета дослідження: проаналізувати та обґрунтувати змістове і методологічне наповнення підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» з питань фізичної та медичної реабілітації.
Матеріали та методи. Матеріалами дослідження стали результати опрацювання та аналізу освітньо-наукової програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», робочої програми навчальної дисципліни «Фізична і медична реабілітація в системі збереження здоров’я населення» та інших документів ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Використані бібліосемантичний метод та метод структурно-логічного аналізу.
Результати. З метою набуття магістрами громадського здоров’я компетентностей для участі в організації реабілітаційного напрямку у сфері громадського здоров’я пропонується навчальна дисципліна «Фізична і медична реабілітація у системі збереження здоров’я населення» обсягом 4 кредити. Робоча програма дисципліни представлена досить широким обсягом тем та побудована на основі компетентнісного підходу з врахуванням моделі конструктивного узгодження. Змістове наповнення включає огляд ключових документів, що стосуються обмеження життєдіяльності та реабілітації, ознайомлення з структурою та принципами організації і функціонування системи надання реабілітаційної допомоги населенню. Основними формами освітньої діяльності є традиційні навчальні заняття, інтерактивні форми навчання та самостійна робота студентів. Забезпечуються сумативне і формативне оцінювання.
Висновки. Вибіркова навчальна дисципліна «Фізична і медична реабілітація у системі збереження здоров’я населення» обсягом 4 кредити, представлена у ДВНЗ «Ужгородський національний університет», пропонує широке змістове та достатнє методологічне наповнення, що дозволить здобувачам освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» оволодіти компетентностями для роботи у сфері реабілітації як складової громадського здоров’я.
Ключові слова: магістри, громадське здоров’я, медична і фізична реабілітація методи навчання.

Біографії авторів

М.М Дуб, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Дуб Мар’яна Михайлівна – к. н. фіз. вих. спорту, доцент кафедри наук про здоров’я факультету здоров’я та фізичного виховання, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; вул. Митна, 29, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна.

В.В. Брич , ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Брич Валерія Володимирівна – к.мед.н., доцент, доцент кафедри наук про здоров’я факультету здоров’я та фізичного виховання, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; вул. Митна, 29, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-03

Номер

Розділ

Фізична реабілітація, фізична терапія, ерготерапія