Розвиток мовленнєвих компетентностей студентів спеціальності «Фізична терапія. Ерготерапія»

Автор(и)

  • І.Я. Філак ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2077-6594.2.1.2022.258923

Анотація

Мета дослідження: узагальнити досвід викладання ділової української мови студентам спеціальності «фізична терапія, ерготерапія» та оцінити ефективність роботи з розвитку мовленнєвих компетентностей майбутніх фахівців.
Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети ми використали метод педагогічного спостереження, метод педагогічного експерименту, метод порівняльного аналізу. Проводилося анонімне опитування з використанням тестової анкети. Цільова група дослідження – студенти факультету здоров’я та фізичного виховання спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».
Результати. Мовленнєві навички, необхідні фізичному терапевту, ерготерапевту, перебувають у колі медичної метамови. Для професійного спілкування медиків необхідне оволодіння такими її різновидами, як медична наукова мова (для усного і писемного спілкування з колегами), медична розмовна мова (для спілкування з пацієнтами, їх родичами тощо), мова медичної документації, мова ЗМІ (медичної реклами). Курс ділової української мови включає різні типи роботи зі студентами: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Сьогодні вимогою часу є використання інноваційних технологій навчання. Саме тому на заняттях з ділової української мови все частіше використовували саме інтерактивні методи навчання, які сучасні фахівці трактують по-різному. На заняттях з ділової українськиї мови для студентів факультету здоров’я та фізичного виховання було апробовано такий інтерактивний метод візуалізації тем, що передбачає використання під час заняття різних видів наочності (зразків документів, мультимедійних презентацій, відеороликів тощо). Ше одним цікавим для студентів методом є рольова гра. Це створена ситуація, що імітує життєву, у якій людина може зробити інтерактивні помилки, не нашкодивши собі в реальному житті й тим самим здобувши неоціненний досвід.
Висновки. У процесі викладання курсу ділової української мови студентам спеціальності «фізична терапія, ерготерапія» ефективними виявилися як традиційні, так і інноваційні методи. Проведені поточні та підсумкові контрольні заміри знань та комунікаційних навичок показали, що більшість студентів володіють державною мовою на достатньому для професфійного спілкування рівні, готові до проведення професійної бесіди, ведення документації, презентації фаху у ЗМІ.
Ключові слова: мовленнєві компетентності, інноваційні методи навчання, мовні комунікації.

Біографія автора

І.Я. Філак , ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Філак Ірина Ярославівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна, 88000. 

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-03

Номер

Розділ

Фізична реабілітація, фізична терапія, ерготерапія