DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.2.2020.201459

Деякі показники захворюваності населення Закарпатської області

В. Й Білак-Лук'янчук, В. В. Василенко

Анотація


Мета роботи: провести аналіз тенденцій динаміки показників захворюваності населення Закарпатської області у порівнянні з показниками захворюваності населення України.
Матеріали та методи. Матеріалами дослідження дані галузевої статистичної звітності в Закарпатській області за період 2013-2017 рр. При виконанні дослідження використано медико-статистичний метод та метод структурно-
логічного аналізу.
Результати та обговорення. В ході дослідження встановлено, що загальні показники захворюваності населення Закарпатської області за період 2013-2017 років мають тенденцію до зниження в склали 58729,9 на 100 тис. населення, при цьому показники за класом «Деякі інфекційні та паразитарні хвороби» скоротилися на 9,3% і склали 1529,4 на 100 тис. населення. В тому числі показники захворюваності населення Закарпатської області на туберкульоз зросли на 10,3% і склали 67,5 на 100 тис. населення. Починаючи з 2014 року показники захворюваності населення Закарпатської
області за класом «Хвороби системи кровообігу» зросли на 3,8% і склали 4859,5 на 100 тис. населення, показники захворюваності на новоутворення в області стабільні і складають 668,7 на 100 тис. населення.
Висновки. В цілому тенденції показників захворюваності населення Закарпатської області відповідають загальнонаціональним тенденціям крім класу «Хвороби системи кровообігу»: тоді як в області відмічаються тенденції
до зростання показника, в країні в цілому він знижується.


Повний текст:

PDF

Посилання


Сайт ВООЗ [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.who.int.

ВООЗ «Мировая статистика здравоохранения-2017» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.who.int/gho/publications/world_health_ statistics/2017/ru.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.

Головне управління статистики у Закарпатській області [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/statinfo.html.

База даних «Здоров’я для всіх. Україна»: Офіційний сайт Центру медичної статистики МОЗ України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://medstat.gov.ua/ukr/news.html?id=203.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 В. Й Білак-Лук'янчук, В. В. Василенко