№ 2 (2020)

Україна. Здоров’я нації

DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.2.2020

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Завантажити PDF

Зміст

Організація і управління охороною здоров'я

Оцінка важливості проблеми захворювань, що піддаються амбулаторному лікуванню в Україні PDF
В. М. Лехан, Л. В. Крячкова, В. М. Сердюк, Н. В. Пучкова, Е. В. Борвинко, Л. О. Гриценко,, М. І. Заярський
Організація високоспеціалізованої гематологічної допомоги на рівні сільськогосподарської області PDF
В. В. Горох
Результати дослідження серед пацієнтів закладів охорони здоров’я гірської зони щодо їх оцінки доступності та якості спеціалізованої медичної допомоги PDF
Д. В. Данко, І. М. Рогач
Удосконалена модель організації медичної допомоги пацієнтам з патологічними та віковими змінами шкіри PDF
Є. Є. Глєбова
Відношення вагітних до можливості отримання акушерської допомоги у сімейних лікарів PDF
О. С. Щербінська
Looking for optimal standards, criteria and KPIs of patient centricity across the biopharma industry: an overview of existing frameworks and conceptual models PDF (English)
Oleksandr Gorbenko, Merlin Williams

Громадське здоров'я

Структура захворюваності підлітків (15-17 років) м. Ужгорода та Закарпатської області в динаміці упродовж 2014-2018 років PDF
І. М. Рогач, Х. І. Микита, А. І. Палко, А-М. М. Пішковці
Деякі показники захворюваності населення Закарпатської області PDF
В. Й Білак-Лук'янчук, В. В. Василенко
Слабкозорість серед дитячого населення Закарпатської області як виклик в сфері охорони громадського здоров’я PDF
І. С. Миронюк, К. В. Бабич, Н. Й. Потокій
Біостатистика: роль та значення у формуванні світогляду магістратра громадського здоров’я
І. І. Фейса, А. Т. Яцина, Н. Й. Потокій, І. Я. Гуцол

Фізична реабілітація, фізична терапія, ерготерапія

The use of ergotherapy in the retirement home PDF
Peter Vansač
Ефективність застосування засобів йоги у поліпшенні амплітуди руху верхньої кінцівки у жінок з постмастектомічним синдромом PDF
Т. Одинець
Конгітивно-змістовий компонент у структурі готовності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності PDF
О. О. Беспалова, Ю. О. Лянной, Т. В. Бугаєнко Т, О. В. Лянна, В. А. Литвиненко
Моделювання процесу формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій PDF
О. О. Беспалова, Ю. О. Лянной, Т. В. Бугаєнко, Н. Б. Авраменко, В. А. Литвиненко

Медсестринство

Clostridial infections in the world and in Slovakia in the patient safety context PDF
V. Ivanková, M. Belovičová
The role of nurses in the prevention of metabolic syndrome in spa environment PDF (English)
V. Petreková, M. Belovičová
Specification of drug administration in geriatric patients within the competences of the nurse PDF (English)
L Dimunová, J. Raková
Нагрузка медсестёр в лечебном учреждении при уходе за пациентами PDF
М. Поповичева, Д. Баркаси

Статті учасників МНПК «Міждисциплінарні аспекти скринінгу, профілактики та лікування в роботі лікаря первинної ланки»

Реформування дерматовенерологічної галузі і шляхи налаштування інтегративних відносин з первинною ланкою охорони здоров’я PDF
В. Г. Кравченко, К. Є. Іщейкін, В. І. Степаненко, І. Б. Попова
Аналіз захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом серед населення Закарпатської області у розрізі районів PDF
Т. В. Кошмякова
Особливості гістологічної будови рецидивуючих фіброепітеліальних поліпів шкіри у хворих з метаболічним синдромом та цукровим діабетом 2-го типу PDF
І. О. Літус, І. В. Свістунов
Прогнозування акушерських ускладнень у жінок з вперше виявленою реплікативною активністю гепатиту В PDF
Р. М. Міцода
Лікування атопічного хейліту у підлітків з зубощелепними аномаліями PDF
В. С. Мельник, Л. Ф. Горзов, Л. М. Білищук, К. В. Зомбор, Р. І. Ратушний
Особливості раціонального харчування пацієнтів з функціональними розладами травного каналу PDF
Я. М. Савицький, Я. Б. Швидкий, М. А. Бичков
Інформованість міських і сільських жителів про фактори ризику гіпертонічної хвороби як передумова прихильності до лікувально-профілактичних заходів PDF
М. П. Черкун, І. П. Катеренчук
Діагностична цінність серцевого білку, що зв'язує жирні кислоти у пацієнтів зі stemi при звернені за медичною допомогою PDF
Є. В. Сідь, О. С. Кульбачук

Тези учасників МНПК «Міждисциплінарні аспекти скринінгу, профілактики та лікування в роботі лікаря первинної ланки»

Індекс БОДЕ та функція зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні зі стабільним хронічним коронарним синдромом PDF
І. Л. Неміш, Г. Я. Ступницька, О. І. Федів
Клінічна характеристика пацієнтів з поєднаною патологією Астма-ХОЗЛ та різним нутрітивним статусом PDF
О. А. Нестеровська, Г. Я. Ступницька, О. І. Федів
Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень, поєднаного із цукровим діабетом типу 2 PDF
Н. В. Чернецька, О. І. Федів, Г. Я. Ступницька
Оцінка хворими на хвороби крові та кровотворних органів доступності та якості первинної медико-санітарної допомоги PDF
В. В. Горох
Концептуальні підходи до надання медичної допомоги хворим на цереброваскулярні хвороби на первинному рівні PDF
М. М. Прокопів, Г. О. Слабкий
Задачі первинної медико-санітарної допомоги з профілактики інфарктів міокарда PDF
І. І. Кошеля, Г. О. Слабкий, Т. В. Качала
Спільні задачі первинної медико-санітарної допомоги та системи громадського здоров’я по збереженню здоров’я населення PDF
Г. О. Слабкий, І. С. Миронюк, В. Й. Білак-Лук’янчук
Забезпечення населення гірської та передгірської зони Закарпаття первинною медико-санітарною допомогою PDF
І. М. Рогач, І. В. Данко
Основні напрямки інтеграції акушерсько – гінекологічної допомоги на рівень первинної медико-санітарної допомоги PDF
О. С. Щербинська, Г. О. Слабкий
Сучасні тенденції лікування хворих інфарктом міокарда та динаміка смертності від данної патології в м. Ужгород PDF
Н. В. Іваньо, М. М. Росул, Т. В. Кошмякова, М. О. Корабельщикова