DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.2.2020.201466

Реформування дерматовенерологічної галузі і шляхи налаштування інтегративних відносин з первинною ланкою охорони здоров’я

В. Г. Кравченко, К. Є. Іщейкін, В. І. Степаненко, І. Б. Попова

Анотація


Мета дослідження – визначення механізмів та об’єму співпраці лікарів дерматовенерологів і лікарів первинної медичної ланки у спільній роботі по наданню лікарських послуг.

Матеріали – аналіз стану захворюваності на ІПСШ і дермальну патологію в Україні на основі багаторічного досвіду авторів.

Результати. Запропоновані алгоритм, об’єм і раціональні підходи до надання послуг пацієнтам на первинному і спеціалізованому рівні.

Висновки. Діагностика і лікування хворих на важкі і інфекційні дерматози, як і ІПСШ, повинні проводитись на спеціалізованому рівні. Перманентне спостереження за пацієнтами з хронічно-рецидивуючими і поширеними
дерматозами в між рецидивні періоди покладається на лікарів сімейної медицини.


Повний текст:

PDF

Посилання


Короленко В.В. Аналіз епідеміологічної ситуації щодо сифілісу в країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки як передумова створення системи державного управління соціально небезпечнимиінфекціями. - Укр. журнал дерматології, венерології, косметології, 2016, №2, с.98-104.

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах, Проект «Сифіліс» державного експертного центруМОЗ України, Київ, 2017.

Кравченко В.Г., Степаненко В.І. Аналітичний огляд захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом, у період 1945-2017рр. та можливі перспективні заходи щодо зниження їх поширеності в Україні. - Український журнал дерматології, венерології, косметології, 2018, №3, с.15-21.

Бондаренко Г.М., Унучко С.В., Губенко Т.В., Матюшенко В.П. Клініко-епідеміологічні особливості сифілісу на сучасному етапі. - Дерматологія та венерологія, 2014, № 2 (64), с.65-70.

Волкославская В.Н., Гутнев А.Л. О заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, в Украине. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. Спец- випуск № 1, 2011. – С. 10–12.

Нізова Н.М. Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні. - Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 24–25.05.17 р., м. Ужгород. Здоров’я нації, 2017, №3 (44), с.12-13.

Щорічні доповіді про стан здоров’я населення, санітарно-епідеміологічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України, 2013–2015 рр. – ДУ «Український інститут тратегічних досліджень МОЗ України».

Інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). – ДУ «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоровя України». – Київ, 2017.

Кутасевич Я.Ф., Волкославська В.М. Стан ресурсів і діяльність дерматовенерологічної служби за 1998– 2018 рр. в Україні. Нагальні задачі. - Дерматологія, венерологія, 2019, №2(84) с.46-49.

Волкославська В.М., Гутнєв О.Л. Про стан захворюваності та особливості перебігу деяких дерматозів у підлітків в Україні. - Дерматологія, венерологія, c.16-20.

Статистичні відомості інформаційно-аналітичного відділу Полтавської обл. ради, 2018.

Вантюх Н.В. Сучасні аспекти етіології та патогенезу псоріазу. - Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», Ужгород, 2013, в. 1(46), с.182-187.

Ємченко Я.О., Іщейкін К. Є., Кайдашев І. П. Аналіз захворюваності та поширеності на псоріаз в Україні та в Полтавській області. - Вісник проблем біології і медицини, Полтава, 2014, том 14, Вип. 3(47), с.72-76.

Сизон О.О. Епідеміологія та взаємозалежність коморбідності артропатичного псоріазу і клінічного перебігу хвороби. - Український журнал дерматології, венерології, косметології, 2014, №1(52). С.14-24.

Котвіцька А.А., Карло В.В. Дослідження показників поширеності псоріазу в країнах світу та в Україні. - Запорізький медичний журнал, 2013, №3(78), с.38-42.

Харченко Т. Псориаз в Украине: современные подходы к решению проблемы. - Український медичний часопис, 01.10.2012 р., www.umj.com.ua., с. 1-3.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 В. Г. Кравченко, К. Є. Іщейкін, В. І. Степаненко, І. Б. Попова