DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.2.2020.201468

Аналіз захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом серед населення Закарпатської області у розрізі районів

Т. В. Кошмякова

Анотація


Мета дослідження полягала у аналізі захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом серед населення Закарпатської області у розрізі районів за 2017-2019 роки.

Матеріали та методи. Було проаналізовано статистичні звітні форми Обласного клінічного шкірно-венерологічного центру Закарпатської обласної ради за 2017-2019 рр.

Мета дослідження полягала у аналізі захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом серед
населення Закарпатської області у розрізі районів за 2017-2019 роки.
Матеріали та методи. Було проаналізовано статистичні звітні форми Обласного клінічного шкірно-венерологічного центру Закарпатської обласної ради за 2017-2019 рр.

Результати. Ситуація з сифілісом нестабільна. Відмічається спад облікованої захворюваності на гонорею, трихомоніаз, урогенітальний хламідіоз та уреамікоплазмозта ріст цих ІПСШ у Рахівському, Тячівському, Перечинському та Хустському районах, що пов’язано із сезонною міграцією осіб на заробітки.

Висновки. У Закарпатській області присутні особливості, пов’язані з її географічним розміщенням та сезонною міграцією осіб на заробітки. Відсутність програм контролю за поширеністю ІПСШ, відсутність активного виявлення сифілісу лікарями суміжних спеціальностей, синдромний підхід до лікування ІПСШ сімейним лікарями, низький рівень пропаганди адекватної статевої поведінки призвели до відсутності об’єктивної поширеності ІПСШ у Закарпатської області. Так, на фоні облікованого, а не реального зниження показників захворюваності на ІПСШ відмічається їх ріст у певних районах за рахунок сезонної міграції осіб на заробітки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко Г.М. Клініко-епідеміологічні аспекти хламідіозу / Г.М. Бондаренко, С.К. Джораєва, І.М. Нікітенко //Дерматологія та венерологія. – 2013. – № 2 (60). – С. 85.

Волкославська В.М. Фактори, що сприяють існуванню венеричних хвороб у дітей та молоді в Україні / В.М. Волкославська, О.Л. Гутнєв, В.М. Романенко, В.Г. Радіонов // Журнал дерматовенерології, косметології ім. М.О. Торсуєва. – 2010. – № 1–2 (20). – С. 94–97.

Волкославська В.М. Стан та основні організаційні задачі дерматовенерологічної служби на сучасному етапі в Україні / В.М. Волкославська // Дерматологія та венерологія – 2015. – № 2 (68). – С. 85–93.

Інформаційний бюлетень «ВІЛ-інфекція в Україні». – 2016. – № 45. – 130 с.

Степаненко В.І. Епідеміологічна ситуація із захворюваністю на інфекції, що передаються статевим шляхом. Проблеми та завдання дерматовенерологічної служби України / В.І. Степаненко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2004. – № 2. – С. 5–7.

Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим на дерматовенерологічні захворювання. – Міністерство охорони здоров’я України, 2009. – № 312. – Режим доступу:https://docs.dtkt.ua/doc/ 1039.9255.0.

Про затвердження клінічного протоколу надання медичної допомоги дітям з підозрою на вроджений сифіліс. – Міністерство охорони здоров’я України, 2009. – № 769. – Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-klinichnogoprotokolu-nadannja-medichnoyi-doc12495.html.

Про удосконалення дерматовенерологічної допомоги населенню України. – Міністерство охорони здоров’я

України, 2004. – № 286. – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=3242.

Про затвердження Методичних рекомендацій «Сучасні підходи до лабораторної діагностики сифілісу». – Міністерство охорони здоров’я України, 2013. – № 997. – Режим доступу:https://www.zakon-i-normativ.info/index.php/ component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=1341349&menu=1.

Иванова М.А. Заболеваемость сифилисом в Российской Федерации за период с 2000 по 2008 г.: основные тенденции / М.А. Иванова, О.К. Лосева, Н.С. Малыгина, О.В. Поршина, С.А. Меркулова // Клиническая дерматология и венерология. – 2009. – № 6. – С. 26–30.

Мавров Г.И. Инфекции, передающиеся половым путем, и проблема сексуального и репродуктивного здоровья / Г.И. Мавров, А.Е. Нагорный, Г.П. Чинов // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2010. – № 1. – С. 5–14.

Нагорный А.Е. Эпидемиология генитального герпеса, хламидиоза и трихомоноза в Украине и регионах в период 2005–2010 гг. / А.Е. Нагорный // Дерматологія та венерологія. – 2011. – № 2 (52). – C. 5–14.

Проценко О.А. ВИЧ-ассоциированные поражения кожи и слизистых оболочек / О.А. Проценко // References 1. Bondarenko GN, Hubenko TV, Osynskaya TV, et al. Suchasnі problemi dermatovenerologії, kosmetologії ta upravlіnnja ohoronoju zdorov’ja : zbіrnik naukovih prac’ (On the question of the incidence of urogenital mycoplasmosis trends in Ukraine). Modern problems of dermatology, cosmetology and health management: collection of scientific works; 2015. P. 186-187.

Щербакова Ю.В. Заболеваемость сифилисом в Украине / Ю.В. Щербакова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2009. – № 1. – С. 82–85.

Глобальная стратегия профилактики инфекций, передаваемых половым путем, и борьбы с ними, 2006–2015 гг. // Всемирная организация здравоохранения, 2007. – 70 с.

Satterwhite C.L. Sexually Transmitted Infections Among US Women and Men / C.L. Satterwhite, E. Torrone, E. Meites, E.F. Dunne, R. Mahajan, M.C.B. Ocfemia et. al. // Sexually Transmitted Diseases. – 2013. – Vol. 40, Issue 3. – P. 187–193.

Comparison of CDC and sequence-based molecular typing of syphilis treponemes: tpr and arp loci are variable in multiple samples from the same patient / L. Mikalová, P. Pospíšilová, V. Woznicová [et al.] // BMC Microbiology. – 2013. – Vol. 13. – Р. 178.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Т. В. Кошмякова