DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.2.2020.201620

Результати дослідження серед пацієнтів закладів охорони здоров’я гірської зони щодо їх оцінки доступності та якості спеціалізованої медичної допомоги

Д. В. Данко, І. М. Рогач

Анотація


Мета роботи: дослідити рівень оцінки доступності та якості спеціалізованої медичної допомоги пацієнтами закладів охорони здоров’я гірської зони Закарпаття .

Матеріали та методи. Матеріалами стали результати проведеного соціологічного дослідження серед пацієнтів
стаціонарних відділень закладів охорони здоров’я спеціалізованої медичної допомоги гірської зони Закарпатської
області. За спеціально розробленою анкетою було опитано 474 пацієнти. При проведені дослідження було використано соціологічний та статистичний методи.

Результати. У ході соціологічного дослідження серед пацієнтів стаціонарних відділень закладів охорони здоров’я спеціалізованої медичної допомоги гірської географічної зони Закарпатської області встановлено недостатній рівень фізичної (амбулаторної 28,1±2,3% і стаціонарної 18,1±1,9%) та економічної доступності (амбулаторної 24,2±2,2% і стаціонарної 42,6±2,5%) та її якості (амбулаторної 32,1±2,3% і стаціонарної 27,2±2,2%), що не відповідає законодавству України та вимогам ВООЗ по забезпеченню населення медичною допомогою у відповідності до його потреб.

Висновки. Отримані дані стануть підставою для прийняття управлінських рішень з реформування системи охорони здоров’я в регіоні.


Повний текст:

PDF

Посилання


Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 років /Стратегічна дорадча група з питань реформування системи охорони здоров'я в Україні,. 2015. – 41 с.- [Електронний ресурс]. Режим доступу: ttp://healthsag.org.ua/strategiya. – Назва з екрану.

Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172168.html. – Назва з екрану.

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2020 рік” від 27 листопада 2019 р. № 1124 [Електронний ресурс]. – Назва з екрану.

Конституція України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрану.

Таллиннская хартия: Системы здравоохранения для здоровья и благосостояния. – Копенгаген : ЕРБ ВОЗ, 2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/88612/E91438R.pdf. –

Название с экрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Д. В. Данко, І. М. Рогач