DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.2.2020.201621

Слабкозорість серед дитячого населення Закарпатської області як виклик в сфері охорони громадського здоров’я

І. С. Миронюк, К. В. Бабич, Н. Й. Потокій

Анотація


Мета роботи – оцінити тенденції змін показників захворюваності та поширеності хвороб групи захворювань органів зору, зокрема міопії, серед дитячого населення Закарпатської області протягом 2011-2018 років.
Матеріали та методи. Матеріалами дослідження виступили дані галузевої регіональної звітності щодо показників захворюваності та поширеності хвороб в розрізі окремих нозологічних одиниць серед населення різних
вікових груп Закарпатської області за період 2011-2018 років. Методи дослідження: контент-аналізу доступних даних результатів наукових досліджень та структурно-логічного аналізу. 

Результати. Поширеність усіх нозологічних одиниць групи «Хвороби ока та придаткового апарату» серед дитячого населення Закарпатської області у період з 2011 по 2018 років істотно не змінювалась, хоча спостерігається
тенденція до зниження. В той же час, поширеність міопії в даній віковій групі населення в обраний період дослідження мала тенденцію до постійного зростання – майже на 21% у 2018 році у порівнянні з 2011 роком. Аналіз відносних показників захворюваності дитячого населення Закарпатської області на хвороби ока та придаткового апарату протягом 2011-2018 років показує тенденцію до зниження: у 2011 році захворюваність по цій групі хвороб складала 40,75 випадків на 1000 дитячого населення, а у 2018 році склала, відповідно, 35,51. Щодо аналогічного показника захворюваності на
міопію спостерігається протилежна ситуація: у 2018 році відносний показник захворюваності на міопію серед дітей регіону зріс порівняно з 2011 роком на 13,4%.

Висновки: на тлі загалом стабільної протягом останніх років ситуації щодо захворюваності та поширеності по групі захворювань «Хвороби ока та придаткового апарату» серед дитячого населення області спостерігається зростанняпоказників захворюваності та поширеності міопії. Дане явище може бути зумовлено і негативними наслідками впливу надмірного користування інформаційними технологіями серед дитячого населення.


Повний текст:

PDF

Посилання


World report on vision. World Health Organization. 2019. 160 р. Режим доступу: https://www.iapb.org/wpcontent/

uploads/world-vision-report-accessible1.pdf.

Blindness and vision impairment. World Health Organization. Електронний документ. Режим доступу:

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment.

Варивончик Д.В. Популяційний ризик сліпоти як показник для організації профілактичної та медико-

соціальної допомоги дитячому населенню. Тези та лекції міжнар. наук.-практич. конф. лікарів-офтальмологів України

«Запобігання сліпоті у дітей в Україні в рамках виконання програми ВООЗ «Зір-2020». Київ, 2005: 54–57.

Сердюченко В.І., Кужда І.М. Порівняльна оцінка стану некоригованої гостроти зору у дітей різними

формами і ступенями астигматизму. ІІ конференція дитячих офтальмологів України “Сучасні технології діагностики та

лікування очної патології у дітей”: Тези та лекції. 2003;“КВІЦ”: 166-168.

Шакир М.Х., Бушуева Н.Н., Пономарчук В.С., Храменко Н.И. Результаты лечения нарушений аккомодации

у больных с использованием электростимуляции на аппарате "Этранс" и фосфенэлектростимуляции.

Офтальмологический журнал. 2007; 1: 33-37.

Либман Е.С., Шахова Е.В. Состояние и динамика слепоты и инвалидности вследствие патологии органа

зрения в России. 7 съезд офтальмологов России, 16-19 мая 2000 г.: тез. докладов. Москва; 2000;Ч. 2.: 209–214.

Фефильфан И.Л., Парфенова Т.И., Притков А.Н. [и др.]. Предупреждение слепоты и слабовидения

вследствие наследственной патологии глаз: метод. рекомендации. Днепропетровск, 1988: 15 с.

Алифанова Т.А., Парфенова Т.И. Врожденная и наследственная патология глаз в нозологической структуре

слепоты и слабовидения в Украине. Актуальні проблеми медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів

внаслідок офтальмопатології : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 11-12 верес. 2003 р. Дніпропетровськ,

: 34–36.

Апрелев А.Е. Сравнительный анализ клинико-функциональных показателей у пациентов с миопией в

зависимости от вида рефлексотерапевтического лечения. Вестник офтальмологии. 2011; Т. 127, 2: 49–52.

Бойчук Д.Є. Сучасні аспекти короткозорості серед дітей міста Суми. Мат. ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції студентів та молодих вчених. Суми, 2014: 176–177.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 І. С. Миронюк, К. В. Бабич, Н. Й. Потокій