DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.2.2020.202357

Удосконалена модель організації медичної допомоги пацієнтам з патологічними та віковими змінами шкіри

Є. Є. Глєбова

Анотація


Мета: обґрунтувати та розробити удосконалену модель організації медичної допомоги пацієнтам з патологічними та віковими змінами шкіри.

Матеріали та методи: дані результатів власного дослідження автора як фрагменту науково-дослідної роботи кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П.Л. Шупика. Методи системного підходу і аналізу, синтезу,
моделювання.

Результати: доцільність розробки удосконаленої моделі обумовлена: недосконалістю нормативно-правового регулювання організації дерматовенерологічної допомоги; вузькоспеціалізованим підходом до лікування хвороб шкіри та коригування вікових змін, відсутністю обґрунтованих механізмів взаємодії надавачів медичних послуг; низьким
освітнім рівнем пацієнтів з питань збереження здоров’я шкіри; обмеженим використанням в косметологічній практиці доказових технологій. Ключовими елементами удосконаленої моделі запропоновані: типова програма комплексної медичної допомоги пацієнту з патологічними та віковими змінами шкіри; удосконалені технології освітньо-профілактичної роботи з населенням; міждисциплінарні команди фахівців; доказові технології косметологічної допомоги; мотиваційні ресурси.

Висновки: запропонована удосконалена модель може бути впроваджена в діяльність багатопрофільних закладів охорони здоров’я будь-якої форми власності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Анатомія людини. Курс лекцій. Навч. пос. / Ю. Костиленко, І. Старченко, О. Прилуцький, В. Гринь. –Полтава, 2015. – С. 42.

Білявська, М. В. Кореляція якості життя та психопатологічних порушень у пацієнтів, які страждають на псоріаз / М. В. Білявська, О. П. Романів // Економіка і право охорони здоров’я. – № 2 (8). – 2018. – С. 92 – 94.

Вороненко, Ю. В. Стоматологічна допомога в Україні: основні показники діяльності за 2008 – 2018 роки: довід. вид. / Ю. В. Вороненко, О. В. Павленко, І. В. Мазур. – Кропивницький, 2018. – 211 с.

Гірник, Г. Є. Вплив атопічного дерматиту на психологічний стан та соціальну адаптацію пацієнтів /Г. Є. Гірник // Галицький лікарський вісник. – 2015. – № 2. – С. 22 – 24.

Котуранова, Т. В. Проблеми та перспективи розвитку косметологічних послуг в Україні / Т. В. Котуранова, О. О. Семенова // Економічний простір. Зб. наук. пр. – № 119. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 77 – 85.

Кутасевич, Я. Ф. Стан ресурсів і діяльність дерматовенерологічної служби за 1998-2018 рр. в Україні. Нагальні задачі / Я. Ф. Кутасевич, В. М. Волкославська // Дерматологія та венерологія. – 2019. – № 2 (84). – С. 46-48.

Мурзіна, Е. О. Шкірні прояви ендокринних порушень / Е. О. Мурзіна // Клінічна імунологія. Алергологія.Інфектологія. – 2012, спец. вип. – № 1. – С. 79-84.

Ошивалова, О. О. Оцінка якості життя хворих з передонкологічною та онкологічною патологією шкіри /Ошивалова О. О., Зюков О. Л., Калюжна Л. Д. // Вісн. проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 2 (136). – С. 328–332.

Хімейчук, Л. О. Сучасна косметологія як галузь медицини / Л. О. Хімейчук, Н. Ю. Сенишин, І. О. Буянова //

Галицький лікарський вісник. – 2014. – № 1. – С. 73 – 75.

Черникова, Л. И. Дерматологические проявления патологии эндокринной системы / Л. И. Черникова, И. Н. Гончарова // Актуальні проблеми дерматології, венерології та ВІЛ/СНІД-інфекції : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 155-річчю професору М. В. Тіпцева, Харків, 18 листопада 2015 р. / Харків : С.А.М.,2015. – С. 115-122.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2017 рік. / МОЗ України. ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ : МВС «Медінформ»,2018. – С. 107-119.

Strengthening people-centred health services delivery in the WHO European Region: concept note. – World Health

Organization, 2014. – 19 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Є. Є. Глєбова