DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.2.2020.202358

Відношення вагітних до можливості отримання акушерської допомоги у сімейних лікарів

О. С. Щербінська

Анотація


Мета роботи – дослідити рівень готовності вагітних жінок отримувати акушерську допомогу у сімейних лікарів.

Матеріали та методи. Матеріалами стали результати соціологічного дослідження серед 439 жінок вагітних жінок центрального, південного та західного регіонів України. При проведені дослідження було використано соціологічний та статистичний методи.

Результати. За результатами проведеного соціологічного дослідження вставлено достатньо високий рівень прихильності вагітних жінок до отримання акушерської допомоги у сімейних лікарів. При цьому він є вищим у жінок, які проживають у сільській місцевості ніж у містах. Так, серед першовагітних сільських жінок таких було 56,5%, а серед сільських
жінок, які мають не першу вагітність – 63,9%. Серед міських жителів таких жінок відповідно було 39,8% та 62,4%. Із загальної кількості опитаних сільських жінок 85,9% прикріпилися до сімейних лікарів та 81,2% звертаються до сімейних лікарів щорічно з причин, які не пов’язані з вагітністю. Із загальної кількості опитаних міських жінок 69,5% прикріпилися до сімейних лікарів та 63,6% звертаються до сімейних лікарів щорічно з причин, які не пов’язані з вагітністю.

Висновки. Результати дослідження вказують на необхідність проведення роботи з підняття престижу сімейних лікарів серед вагітних жінок.


Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172168.html. – Назва з екрану.

Постанова КМУ „Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2020 рік” від 27 листопада 2019 р. № 1124 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1124-2019-%D0%BF. – Назва з екрану.

Пакети медичних послуг. Зміст та підхід до контрактування закладів охорони здоров’я. Національна служба здоров’я України. – Київ, 2020. – 59 с.

Постанова КМУ „Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік” від 25.04.2018 р. № 407 [Електронний ресурс].

Режим доступу: https://www.apteka.ua/article/458646. – Назва з екрану.

Порядок організації надання медичної допомоги та забезпечення маршрутів пацієнта лікарем загальної практики – сімейним лікарем при різних клінічних станах та захворюваннях / Л. Ф. Матюха, В. М. Лехан, Н. Г. Гойда та ін. –

К. : МОЗ України; НМАПО ім. П. Л. Шупика, УІСД, Дніпропетровська ДМА, Запорізька МАПО, Чернівецьке УОЗ, 2011. – 43 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. С. Щербінська