Поточний номер

Том 1 № 2 (2022): Україна. Здоров’я нації
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-05-03

Весь випуск

Громадське здоров'я

Переглянути всі випуски
No title

В журналі публікуються статті, в яких висвітлюються актуальні  питання  організації і управління охорони здоров’я, громадського здоров’я, медсестринства, фізичної реабілітації та фізичної терапії, ерготерапії, історії медицини. Також публікуються наукові здобутки  для впровадження в практику охорони здоров’я України.


Засновники: 

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 Рік заснування: 2007.

Виходить чотири  рази  на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: 

КВ № 21116-1091 ПР від 24.12.2014 р.

 

Реєстрація у МОН України:

Журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України за медичними спеціальностями – 222, 223, 227, 229, в яких можуть публікуватися  результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886.

Видання індексується BASE (Bielefeld Academic Search Engine), CrossRef, Google Scholar та «Україніка наукова».

 

Головний редактор

Миронюк Іван Святославович  -  д.мед.н., (14.02.03- соціальна медицина), доцент, Ужгородський  національний університет. Ужгород. Україна.

Заступник головного редактора

Слабкий  Геннадій Олексійович - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Ужгородський  національний університет. Ужгород. Україна.

Відповідальні редактори

Брич Валерія  Володимирівна  к.мед.н., Ужгородський  національний університет. Ужгород. Україна.

Ситенко  Олена  Ростиславівна -  к.мед.н., Український інститут стратегічних досліджень, Київ, Україна


Редакційна колегія

Афанасьєв Сергій Миколайович - доктор  наук з фізичного виховання і спорту (24.00.03 – фізична реабілітація), Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту,  Дніпро, Україна

Васильєв Костянтин Костянтинович - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України,  Одеса, Україна

Вежновець Тетяна Анатоліївна - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор,  Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України. Київ, Україна

Горачук Вікторія Валентинівна - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, Київ, Україна

Грузєва Тетяна Степанівна- д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України. Київ, Україна

Децик Орина Зенонівна - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України,  Івано-Франківськ, Україна

Ковальова Олена Михайлівна - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, Полтава, Україна

Короп Олег  Андрійович - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Харківська медична академія післядипломної освіти  МОЗ України, Харків, Україна

Лехан Валерія Микитівна- д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Дніпропетровська медична академія МОЗ України, Дніпро, Україна

Любінець Олег Володимирович- д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького МОЗ України,    Львів, Україна

Матюха Лариса Федорівна - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, Київ, Україна

Медведовська Наталія Володимирівна - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Національна академія медичних наук України, Київ, Україна

Овоц Альфред - доктор габілітований медичних наук, професор, президент Польського товариства соціальної медицини та громадського здоров»я, Люблін, Польща

Одинець Тетяна Євгенівна - доктор наук з фізичного виховання та спорту (24.00.03 – фізична реабілітація), Комунальний заклад «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Хортиця, Україна

Рачкевіч Дорота - доктор габілітований за спеціальність «Науки про здоров’я» Інститут статистики та демографії Варшавської школи економіки, Польща, Варшава.

Сигіт Катержина -   доктор наук за спеціальність «Науки про здоров’я», професор. Університет Щецина, Польща, Щецін.

Сміянов Владислав Анатолійович - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Сумський державний університет МОН України,   Суми, Україна

Урбаніак Моніка - доктор габілітований за спеціальність «Науки про здоров’я». Медичний університет імені Кароля Марцинковського,   Польща, Познань

Шатило Віктор  Йосипович -  д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор,  Житомирський  медичний інститут Житомирської обласної ради  , Житомир, Україна


Редакційна рада

Алипова О. Є. -  д. мед. н., (14.01.33 медицинская реабилитация, физиотерапия и курортология), доцент, Запорізька медична академія післядипломної освіти, Запоріжжя, Україна

Беловічкова Марія – doc. MUDr. PhD. mim. prof., Висока школа здоров’я та соціальної роботи Св. Алжбети   Братіслава, Словаччина

Ванцак Петер - doc. ThDr. PhD., prof., Висока школа здоров’я та соціальної роботи Св. Алжбети   Братіслава, Словаччина

Гойда Н.Г. - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, Київ, Україна

Голованова І.А. - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, професор, Полтава, Україна

Голубчиков М.В. - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, Київ, Україна

Жарова І. О. - доктор наук з фізичного виховання та спорту (24.00.03 – фізична реабілітація), доцент, національний  університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

Жилка Н. Я.-  д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, Київ, Україна

Клименко В.І. - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Запорізький державний медичний університет  МОЗ України, Запоріжжя, Україна

Лашкул З.В.  - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), Запорізька медична академія післядипломної освіти  МОЗ України, Запоріжжя, Україна

Лемко І. С. - д. мед. н., (14.01.33 медицинская реабилитация, физиотерапия и курортология),  с.н.с., ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України», Ужгород, Україна.

Моісеєнко Р.О. - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, Київ, Україна

Нагорна А.М.  - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, член-кореспондент  НАМН України, Інститут медицини праці НАМН України, Київ, Україна

Ніканоров О. К. - доктор наук з фізичного виховання та спорту (24.00.03 – фізична реабілітація), доцент, Національний  університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

Огнєв В.А. - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Харківський національний медичний університет, Харків, Україна

Парій В.Д. - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор,  Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України. Київ, Україна

Рогач І.М. -  д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна

Толстанов О.К. - д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, Київ, Україна

Чепелевська Л.А.-  д.мед.н., (14.02.03 – соціальна медицина), професор, Український  інститут стратегічних досліджень МОЗ України, Київ, Україна

Секретаріат

 Бєлікова І.В. (Полтава), Бутенко І.В. (Київ),  Гуцол І. Я.(Ужгород), Білак-Лук’янчук В.Й. (Ужгород),  Кабацій  Н.О. (Ужгород),  Левко Л.В.  (Ужгород)

Інформаційний супровід та підтримка 

 Кривенко Є.М. – к.мед.н.,  Український  інститут стратегічних досліджень МОЗ України, Київ, Україна.